Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України.

0 16

Кафедра кримінального права і науково-дослідна лабораторія з вивчення актуальних проблем кримінального законодавства України та його застосування Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка започаткували щорічне проведення міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України».

На запрошення взяти участь у роботі конференції відгукнулося понад 130 учасників як з України, так і країн ближнього зарубіжжя. Серед них понад 15 докторів наук та професорів, 70 кандидатів наук майже з усіх навчальних закладів, які здійснюють підготовку в галузі юриспруденції, 15 представників правозастосовних органів.

Активну участь у конференції взяли працівники Верховного Суду України, Конституційного Суду України, Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, місцевих судів, прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки України.

Відкрив конференцію з вітальним словом ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Віталій Комарницький, який висловив сподівання, що висновки та здобутки учасників конференції будуть сприйняті законодавцем і знайдуть своє втілення у відповідних змінах до кримінального законодавства, а також будуть застосовуватись у діяльності правоохоронних і судових органів. Головував на засіданні професор кафедри кримінального права ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор О.О. Дудоров.

Напрям для дискусії задав завідувач кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), доктор юридичних наук, професор П.Л. Фріс, який виступив з доповіддю про проблеми запровадження в кримінальну законодавстві інституту кримінального проступку. Введення кримінального проступку у нашій країні, на думку вченого, дозволить декриміналізувати значну кількість діянь, полегшити роботу слідчих підрозділів.

Віце-президент – керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України В.П. Тихий звернув увагу присутніх, зокрема, на проблему кримінальної відповідальності юридичних осіб. Така, новела, особливо у сфері злочинів проти довкілля, на думку вченого, дозволить більш ефективно протидіяти злочинності.

Після обговорення сучасних проблем учасники конференції отримали змогу доторкнутись до історії кримінального права України за допомогою виступу заступника декана юридичного факультету з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук, доцента П.С. Берзіна, який детально розповів про історію становлення київської та харківської наукових шкіл кримінального права.

Чимале зацікавлення викликали доповіді кандидата юридичних наук, доцента Д.С. Азарова («Кваліфікуючі ознаки складів злочинів: вибрані риторичні запитання»); кандидата юридичних наук А.В. Байлова («Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини: актуальні проблеми кримінальної відповідальності за законодавством України та Російської Федерації»); кандидата юридичних наук, доцента Л.П. Брич («Роль діяння у відмежуванні складів злочинів від складів адміністративних правопорушень»), інших доповідачів.

За матеріалами конференції видано збірник «Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України»

Теги:

кримінальне право

Залиште коментар