Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Суддями буде займатися Вища рада правосуддя

0 26

Питаннями суддівської кар’єри та відповідальності почне займатися Вища рада правосуддя – колегіальний, незалежний конституційний орган держвлади і суддівського самоврядування, який діє на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування, на основі відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесності та високопрофесійного корпусу суддів, дотримання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.
№ 1798 Закон-VIII «Про вищу раду Правосуддя» Вступив в СИЛУ сьогодні, 5 Січня.
Законом встановлено порядок обрання (призначення) на посади членів ВРП, порядок розгляду питань щодо формування суддівського корпусу, дисциплінарного провадження стосовно суддів і т.п.
Також з сьогоднішнього дня втратив чинність Закон «Про Вищу раду юстиції». ВРЮ реорганізується шляхом утворення Вищої ради правосуддя. Міністр юстиції і Генеральний прокурор припиняють свої повноваження членів Вищої ради юстиції.
Дисциплінарні справи, відкриті Вищою радою юстиції до 30 вересня 2016 року, дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя розглядають в порядку, передбаченому пунктом 32 розділу XII Закону № +1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», з урахуванням особливостей, визначених регламентом ВСП. Беручи рішення за результатами розгляду таких дисциплінарних справ, ВРП застосовує стягнення, визначені Законом № 1402-VIII. Дисциплінарні справи, відкриті до 30 вересня, розглядаються в порядку, що діяв на день відкриття дисциплінарної справи.
Розмір винагороди члена ВСП встановлено в розмірі посадового окладу судді Верховного Суду (75 мінімальних заробітних плат) з коефіцієнтом 1,5.
А передбачений Законом новий порядок переведення і відрядження суддів почне діяти з 30 вересня 2018 року.
Також вступив в силу Закон № 1800-VIII про внесення змін до Бюджетного кодексу, яким, зокрема, врегульовано питання фінансування ВРП.
ЗГІДНО з цим Законом, головними розпорядниками коштів держбюджету визначені Вища рада правосуддя і Державна судова адміністрація. З переліку головних розпорядників виключені вищі спеціалізовані суди (так як ці суди ліквідуються).
Без узгодження з ВРП не можна буде зменшити бюджетні призначення на утримання судів та інших органів і установ системи правосуддя. Проект Закону про Держбюджет повинен бути узгоджений ВРП до його схвалення Кабміном по статтях, пов’язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів і установ системи правосуддя.

Джерело:

ЮРЛІГА

Залиште коментар