Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Стан виконавської дисципліни визнано задовільним

0 19
Колегія Держкомтелерадіо 26 березня розглянула на своєму засіданні стан виконання Комітетом законів України, актів  Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, а також проаналізувала наскільки своєчасно розглядаються запити і звернення народних депутатів, звернення громадян.

З доповіддю виступила заступник директора адміністративно-господарського департаменту Галина Трохименко. Вона, зокрема, зазначила, що за період з 1 січня по 20 березня  2009 року Держкомтелерадіо одержав 3500 документів, що на 53 документи більше, ніж за відповідний період минулого року.

За видами одержані документи розподіляються так: укази, розпорядження, доручення Президента України, листи Секретаріату Президента України – 20 (за відповідний період 2008 року – 53); закони України , постанови, листи Верховної Ради України – 57 ( у 2008 р. – 17); депутатські запити і звернення – 34 (у 2008 р. – 22); постанови, розпорядження, доручення, протокольні рішення Кабінету Міністрів України – 433 (у 2008 р. – 467); кореспонденція від міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій сфери управління Комітету, громадських організацій, підприємств недержавних форм власності, інших установ та організацій – 2813 ( у 2008 р. – 2652). Як і раніше, значної уваги надається розгляду запитів і звернень народних депутатів. За період, що розглядається, одержано 34 звернення народних депутатів.

Протягом першого кварталу 2009 р. було також одержано 143 звернення громадян. У порівнянні з відповідним періодом минулого року їх кількість зменшилася на 93. Колективних звернень надійшло 18 (12,7% від загальної кількості звернень), що на 33,3% менше, ніж за цей час у минулому році.

У колективних зверненнях громадян, що надійшли за даний період, в основному висловлювалося незадоволення культурою мовлення дикторів телебачення і радіомовлення, пропагування насильства, жорстокості, нездорового способу життя в телепередачах; порушувалися питання, що стосуються діяльності ВАТ «Видавництво «Київська правда», ВАТ «Харківська книжкова фабрика», Дніпропетровської ОДТРК.

Усі звернення громадян розглядалися керівництвом Комітету, опрацьовувалися структурними підрозділами відповідно до функціональних обов’язків та надавалися відповіді громадянам у встановлені чинним законодавством терміни.

Заслухавши інформацію, колегія відзначила задовільний стан виконавської дисципліни. Члени колегії зазначили, що, враховуючи вимоги сьогодення, відповідні президентські і урядові доручення, які зобов’язують до оперативної підготовки і прийняття управлінських  рішень, пошуку дієвих  механізмів  реалізації визначених завдань, підвищується  відповідальність органу виконавчої влади, кожного державного службовця за якість їх виконання. Колегія ухвалила рішення тримати на постійному контролі питання щодо дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів, що регламентують роботу із забезпечення документування. Колегія зобов’язала заступників Голови Держкомтелерадіо забезпечувати підготовку проектів документів та пропозицій щодо реалізації Закону України від 18.12.08 № 694 – УІ ″Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток  вітчизняної промисловості″, Плану заходів Держкомтелерадіо «Подолання впливу світової фінансової кризи та поступальний розвиток″        (наказ від 19.01 09 № 9); тримати на контролі виконання Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік та доопрацювання і супровід законопроектів, перехідних з 2008 року.

Залиште коментар