Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Щотижневий огляд рішень, ухвалених Верховним Судом (за період з 29 липня по 7 серпня 2020 року)

0 2

✅ 29 липня Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду розглянув справу за позовом прокурора в інтересах Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області до ТОВ «Золото Скифов» про розірвання договору оренди земельної ділянки.
Спірна земельна ділянка рекреаційного призначення була передана товариству в оренду для розміщення пляжного устаткування без права капітальної забудови. Однак орендар розпочав будівництво, тобто не дотримався встановлених обмежень, передбачених законом та договором оренди землі.
КГС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими встановлено, що ТОВ порушило умови використання наданої йому в оренду земельної ділянки, у зв’язку з чим такий договір підлягає розірванню.
Щодо питання представництва інтересів держави у цій справі прокурором КГС ВС зазначив, що з огляду на нездійснення компетентним органом – Кирилівською селищною радою заходів для звернення до суду з відповідним позовом прокурор, звертаючись із позовом в інтересах держави в особі селищної ради, діяв у межах своїх повноважень.
(Постанова КГС ВС від 29 липня 2020 року у справі № 908/894/18)

✅ 4 серпня Касаційний адміністративний суд у складі ВС зобов’язав Виконком міськради міста Кропивницького укласти з позивачем договір пайової участі у розвитку інфраструктури міста на об’єкт містобудування на вул. Космонавта Попова у м. Кропивницькому.
КАС ВС вказав, що позивач вчинив усі необхідні для укладення цього договору дії, повноваження міськради у цих правовідносинах не є дискреційними, отже вона не мала правових підстав відмовляти заявнику.
Суд також зазначив, що суди попередніх інстанцій не мали підстав відмовляти в задоволенні позовних вимог у частині зобов’язання відповідача вчинити певні дії. КАС ВС роз’яснив, що сама лише констатація протиправності бездіяльності не може ефективно захистити позивача. Це не сумісно з критеріями ефективності судового захисту. Визнаючи бездіяльність протиправною, суд повинен відповідно до закону застосувати і спонукальний засіб впливу, зобов’язуючи відповідача виправити порушення у спосіб вчинення певної дії.
(Постанова КАС ВС від 4 серпня 2020 року у справі № 340/2074/19)

✅ 5 серпня КАС ВС направив на новий розгляд до суду апеляційної інстанції справу за позовом особи, яка просила визнати протиправним і скасувати наказ Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання його (позивача) «біженцем» або особою, яка потребує додаткового захисту, а також просила зобов’язати відповідача прийняти рішення про оформлення таких документів.
Таким чином, КАС ВС частково задовольнив касаційну скаргу особи, вказавши на те, що оскільки апеляційний суд без належного обґрунтування відмовив у задоволенні клопотання позивача про відкладення розгляду справи з метою дотримання процесуальних строків і розглянув цю справу у відкритому судовому засіданні без участі сторін за наявними у справі матеріалами (доказами), то таким чином він порушив право позивача на доступ до правосуддя.
(Постанова КАС ВС від 5 серпня 2020 року у справі № 420/7024/19)

✅ 5 серпня КАС ВС переглянув у касаційному порядку справу, в якій депутат Гайворонської міської ради оскаржила повноважність сесії цієї міськради, посилаючись на те, що депутатів не було повідомлено про проведення сесії, а також на відсутність кворуму для визнання сесії повноважною.
КАС ВС відмовив у задоволенні позовних вимог, оскільки позивачка не навела жодних мотивів, яким чином порушено її право як депутата міської ради проведенням спірної сесії з огляду на відсутність її аргументів щодо правомірності прийнятих під час пленарного засідання рішень та їх оскарження. Крім того, суд зазначив, що депутат місцевої ради не уповноважений представляти в судах інтереси такої ради або інтереси виборців інакше ніж поза відносинами представництва.
Також суд роз’яснив, що сесія місцевої ради є певним періодом, протягом якого вона працює, а одна з форм її роботи – пленарні засідання. Ототожнювати сесію з пленарним засіданням помилково. Так само помилковим є трактувати повноважність сесії місцевої ради через призму присутності на її пленарному засіданні депутатів місцевої ради безвідносно до рішень, які ухвалила рада на цьому пленарному засіданні під час сесійного періоду.
(Постанова КАС ВС від 5 серпня 2020 року у справі № 811/1228/18)

✅ 5 серпня Касаційний цивільний суд у складі ВС розглянув справу, в якій власник квартири просив суд зобов’язати ОСББ надати йому копії всіх протоколів загальних зборів і всіх фінансових звітів за час існування об’єднання – з травня 2007 року.
Районний суд задовольнив позов, оскільки позивач є співвласником об’єднання. Однак апеляційний суд змінив попереднє рішення та зобов’язав ОСББ надати позивачеві копії зазначених документів лише з моменту набуття ним права власності на квартиру – з грудня 2015 року.
КЦС ВС скасував рішення першої та апеляційної інстанцій і зобов’язав ОСББ надати позивачеві для ознайомлення всі протоколи загальних зборів за час його існування, з можливістю робити виписки, та всі свої фінансові звіти.
Касаційний суд виходив, зокрема, із того, що співвласник має право знайомитися з документами за весь час існування ОСББ, але виготовлення об’єднанням значної кількості копій цих документів є невиправданим.
(Постанова КЦС ВС від 5 серпня 2020 року у справі № 522/9294/16-ц)

Залиште коментар