Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Ратифіковано угоду про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Малайзією

0 3

Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї.

Необхідність укладення цієї Угоди та Протоколу до неї пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних відносинах між резидентами України та Малайзії, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції: у державі, в якій одержувач доходу є резидентом, та у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід. Тому підписані Угода та Протокол до неї між Україною та Малайзією спрямовані на уникнення подвійного оподаткування, запобігання ухиленню від сплати податків, а також взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій і торгівлі.

Як зазначається, положення Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Малайзією відповідає модельній Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку щодо податків на доходи і капітал, якими передбачено:

  • оподаткування дивідендів за ставкою 5% – якщо фактичним власником дивідендів є компанія, що володіє не менше, ніж 20% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує; 15% – в усіх інших випадках;
  • розмір ставки оподаткування процентів – 10%;
  • розмір ставки оподаткування роялті – 8%;
  • розширення можливостей Договірних Сторін щодо обміну податковою інформацією.

Так, внаслідок укладення та ратифікації зазначеної Угоди та Протоколу до неї підприємці обох країн отримають гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел у цій іншій країні у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню. Угода та Протокол до неї також гарантують, що підприємці однієї держави будуть оподатковуватись в іншій державі на тих самих умовах, що й підприємці цієї іншої держави.

Крім цього, Угода спрямована на попередження ухилень від сплати податків, зокрема розширюються можливості щодо обміну податковою інформацією та надання допомоги у стягненні податків. Таким чином, створюються додаткові умови для поглиблення економічних відносин між Україною та Малайзією.

За інформацією Вісника ДФСУ.

Залиште коментар