Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Проблеми впровадження інституту кримінального проступку

0 17

Під такою назвою Всеукраїнська громадська організація «Асоціація кримінального права» спільно з Інститутом вивчення проблем злочинності НАПрНУ провели всеукраїнську інтернет-конференцію.

Під час обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» було зазначалось, що вирішення питання про впровадження інституту кримінального проступку в кримінальне законодавство України вже давно є актуальним, враховуючи історичний досвід та останні тенденції законодавства європейських країн. При цьому більшість фахівців, які взяли участь в роботі інтернет-конференції, наголосили на складності здійснення такого важливого кроку та підкреслили певною мірою неготовність суспільства до його сприйняття.

Науковцями були зроблені як концептуальні зауваження, що стосуються загальних засад побудови нового нормативно-правового акту, структури Кодексу, підстав кримінальної відповідальності, аналізу певних інститутів, які деформуються в проекті Закону, так і висвітлені окремі питання Загальної та Особливої частин. В якості одного з вагомих недоліків зазначеного законопроекту було також відмічено його безсистемність та наявність певних суперечностей з положеннями не лише Кримінального кодексу, а й Конституції України та інших нормативних актів.

Окрему увагу було звернуто на необхідність вироблення чітких критеріїв класифікації кримінальних правопорушень на кримінальні проступки та злочини, а також на необхідність зваженого підходу до визначення переліку адміністративних правопорушень, які будуть віднесені до категорії кримінальних проступків.

Підсумком проведеного заходу став загальний висновок вчених-криміналістів про те, що спочатку треба прийняти на високому офіційному рівні Концепцію про кримінальні проступки (наприклад, на рівні Указу Президента України чи постанови Верховної Ради України). При цьому такий документ повинен чітко визначати форму виразу закону про кримінальні проступки – чи-то складова Кримінального кодексу України, чи-то окремий нормативно-правовий акт, а також те, чи повинен останній мати комплексний характер, чи він міститиме лише норми матеріального права. Після цього, на думку більшості учасників інтернет-обговорення,  можна переходити до практичного запровадження інституту кримінального проступку у систему законодавства України.   

Теги:

кримінальний проступок, кримінальний злочин

Джерело:

ЮВУ

Залиште коментар