Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Президент повернув до парламенту низку законів

0 64

Відповідно до частини другої статті 94 Конституції України Президент України Віктор Ющенко повернув до парламенту зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Закон України № 922-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу».

Парламентом було враховано не всі зауваження Президента, внаслідок чого окремі положення Закону, що надійшов йому на підпис, суперечать Конституції України, а також законам України, які є базовими у відповідних сферах.

Зокрема, запроваджувані Законом порядок та особливості здійснення Національним банком України підтримки ліквідності комерційних банків, якими видано кредити сільськогосподарським товаровиробникам, через відповідні інструменти рефінансування (в тому числі надання стабілізаційного кредиту) не лише суперечить нормам Конституції України та Закону України «Про Національний банк України», але й може спричинити випадки неповернення депозитів вкладникам банку за відсутності наявних для таких виплат грошових ресурсів, чим відповідно буде порушено і право вкладника на отримання вкладу в повному обсязі.

Не може бути підтримана і зміна, якою пропонується встановити заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року та розширюється перелік видів земель, на які вона розповсюджується.

Це не узгоджується з вимогами Земельного кодексу України, якими запроваджено мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення на період до набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель.

Крім того, запроваджувана Законом заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення охоплює більш широке коло суспільних відносин, ніж мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, передбачений Земельним кодексом України. Запровадження такої заборони є не чим іншим, як звуженням обсягу існуючого права громадян розпоряджатися своєю власністю, проголошеного Конституцією України.

Представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради Міністр аграрної політики України Ю.Мельник.


3 лютого 2009 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 906–VI «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія».

Президент України вважає, що прийняття цього Закону має важливе значення для повноцінного функціонування та розвитку дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» і тому заінтересований у якнайшвидшому його підписанні.

Разом з тим, прийнятий Верховною Радою України Закон має ряд недоліків, які створюватимуть перешкоди в роботі вказаних дитячих установ.

Тому відповідно до Конституції України Глава держави повернув зі своїми пропозиціями Закон для повторного розгляду Верховною Радою України.

Суть внесених Главою держави пропозицій зводиться до трьох основних моментів.

1. Пропонується при визначенні розміру земельних ділянок, які надані в постійне користування дитячому центру «Артек» та належать до земель державної власності і не підлягають відчуженню, врахувати земельну ділянку розміром 2,8 гектара колишнього пансіонату «Аю-Даг» (із пляжною зоною), що перебуває у дитячого центру «Артек» на праві господарського відання.

2. З метою поліпшення обслуговування дітей у межах території зазначених дитячих центрів засобами зв’язку, необхідними лікарськими засобами, розміщення банкоматів для обслуговування працівників цих центрів (зарплатний проект) пропонується дозволити оренду закріпленого за дитячими центрами майна для розміщення аптечних кіосків, інженерно-технічних споруд зв’язку, а також банкоматів для обслуговування зарплатного проекту для працівників центру.

3. Останнім часом почастішали спроби запровадження сервітуту стосовно земельних ділянок, наданих у постійне користування дитячому центру «Артек», шляхом установлення сервітуту щодо цих земельних ділянок за рішенням суду.

Проте встановлення земельного сервітуту може призвести до проходу (проїзду) територією дитячого центру вантажного транспорту, що спричинить загрозу життю і здоров’ю дітей та завдасть шкоду природному середовищу.

У зв’язку з цим, пропонується заборонити встановлення сервітуту щодо майна, закріпленого за дитячими центрами «Артек» і «Молода гвардія» на праві господарського відання, а також щодо земельних ділянок, наданих цим дитячим центрам у постійне користування.

Представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України Керівник Державного управління справами І.Тарасюк.


Відповідно до частини другої статті 94 Конституції України Глава держави повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон України № 934–VI «Про Фонд державного майна України».

Глава держави неодноразово звертався до Верховної Ради України щодо необхідності вдосконалення правового поля в сфері приватизації. Діюче нині законодавство не відповідає вимогам сьогодення і не дозволяє проводити прозорий та відкритий продаж об’єктів державної власності. Вдосконалення правового поля має відбуватися виключно в рамках Конституції України.

Проте зазначений Закон, що надійшов на підпис Президентові України, не відповідає Основному Закону, в ньому не враховані пропозиції, висловлені Главою держави до попередньої редакції Закону.

По-перше, Законом Фонд державного майна України визначено як орган державної влади. Президент України у зауваженнях до однойменного Закону про Фонд державного майна України вже наголошував, що статус Фонду має визначатись з огляду на його місце як державного органу зі спеціальним статусом в системі окремо визначених Конституцією України державних органів.

По-друге, Законом Фонд державного майна України визначений органом, що реалізує державну політику, зокрема, у сфері управління об’єктами державної власності. Однак цим Законом визначено завдання Фонду, які не передбачені спеціальним Законом України «Про управління об’єктами державної власності». Зокрема, це реалізація державної політики щодо управління об’єктами державної власності, використання та відчуження державного майна, управління корпоративними правами тощо. Це створює колізію норм зазначених Законів, може спричинити неузгодженості, протиріччя при їх застосуванні.

По-третє, такими, що не відповідають Конституції України, є також положення Закону щодо звільнення з посади Голови Фонду держмайна.

Що ж до призначення на посади та звільнення з посад першого заступника, заступників Голови Фонду, то, виходячи з існуючої практики призначення заступників керівників інших державних органів, доцільно в Законі запровадити порядок, за яким призначення на зазначені посади та звільнення з цих посад здійснюється Головою Фонду державного майна України.

По-четверте, відповідно до закону, Фонд у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, приймає рішення про зупинення (призупинення) приватизації державного майна, в тому числі про зняття об’єкта приватизації з продажу, а також вносить зміни до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства в частині перенесення терміну їх розміщення в разі виявлення порушень норм законодавства України.

Йдеться про дії, що безпосередньо стосуються питань права власності, яке відповідно до Конституції України набувається в порядку, визначеному законом. Для уникнення зловживань у цій сфері порядок прийняття в таких випадках Фондом державного майна України рішень про зупинення (припинення) приватизації державного майна, наслідки таких рішень мають визначатися законом.

У зв’язку з викладеним, Глава держави запропонував переглянути з урахуванням наведених вище зауважень і пропозицій Закон України «Про Фонд державного майна України».

Пропозиції Президента України під час розгляду зазначеного Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України представлятиме Перший заступник Глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України О.Шлапак.

Залиште коментар