Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Постанова про внесення змін до Методики оцінки майна

0 34
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 18 березня 2009 р. N 225
                               Київ

            Про внесення змін до Методики оцінки майна

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Внести до  Методики  оцінки  майна,  затвердженої  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  10  грудня  2003   р.   N   1891
( 1891-2003-п   )  (Офіційний  вісник  України,  2003  р.,  N  51,
ст. 2669; 2008 р., N 100, ст. 3317), зміни, що додаються.

     Прем’єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 25

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 18 березня 2009 р. N 225

                              ЗМІНИ,
              що вносяться до Методики оцінки майна
                         ( 1891-2003-п )

     1. Пункт  22  після  абзацу  третього доповнити новим абзацом
такого змісту:

     “Дію акта оцінки майна,  у тому числі пакетів акцій відкритих
акціонерних  товариств,  для  цілей  приватизації (корпоратизації)
може бути продовжено на строк, що не перевищує 18 місяців від дати
його   затвердження,   наказом  органу,  який  затвердив  акт,  за
погодженням з Кабінетом Міністрів України,  про що зазначається  у
протоколі його засідання.”.

     У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

     2. Доповнити пункт 23 абзацом такого змісту:

     “Дію висновку про вартість майна,  у тому числі пакетів акцій
відкритих  акціонерних  товариств  або  державних  акціонерних  та
холдингових компаній, для цілей приватизації (корпоратизації) може
бути продовжено на строк, що не перевищує 18 місяців від дати його
затвердження, наказом органу, який затвердив акт, за погодженням з
Кабінетом Міністрів України,  про що зазначається у протоколі його
засідання.”.

Залиште коментар