Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Пленум ВГСУ

0 26

По проектах постанов Пленуму доповідав заступник Голови ВГСУ Віктор Москаленко.

Зокрема, доповідаючи про проект постанови “Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань”, він зазначив, що вивченню даної теми передувала досить кропітка робота. Цей  документ, окрім того, отримав позитивний висновок Верховного Суду України. За словами Віктора Москаленка, вказана постанова Пленуму забезпечить єдність судової практики у вирішенні відповідної категорії справ, повідомляє прес-служба ВГСУ.

Окремо Віктор Москаленко приділив увагу проекту постанови “Про затвердження Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство”. Як зазначив доповідач, Положення розроблено відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та Господарського процесуального кодексу України. Вказаним документом визначається порядок проведення санації боржника до порушення провадження у справі про його банкрутство (далі – досудова санація) та викладені тлумачення основних термінів.

Положення складається з наступних розділів: ініціювання процедури досудової санації, план досудової санації, порядок проведення зборів кредиторів, розгляд плану досудової санації судом, правові наслідки введення процедури досудової санації, припинення процедури досудової санації.

Ще одним важливим документом, на якому детально зупинився Віктор Москаленко, є проект постанови “Про затвердження Положення про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство”.

Відповідно до затвердженого порядку денного, Голова ВГСУ Віктор Татьков вніс подання про звільнення з посади секретаря пленуму ВГСУ судді Геннадія Кравчука на підставі його особистої заяви та про призначення секретарем Пленуму ВГСУ суддю Богдана Львова.

Залиште коментар