Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

НКЦПФР прийняла рішення про реформування офіційних друкованих видань

0 26

В рамках процесу реформуванням державних друкованих засобів масової інформації НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на засіданні, яке відбулось 18 серпня 2016 року, прийняла рішення реформувати з 2017 року офіційні друковані видання Комісії, до яких належать  газета «Цінні папери України», бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України», журнал «Ринок цінних паперів України», бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

Комісією розглянуто пропозиції трудових колективів редакцій всіх зазначених ЗМІ стосовно способу реформування, які полягали у перетворенні їх в офіційні друковані видання та у виході в майбутньому Комісії зі складу засновників цих ЗМІ.

 

НКЦПФР не є центральним органом виконавчої влади чи державним органом зі спеціальним статусом, тому не може відповідно до нових норм Законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», виступати засновником чи співзасновником офіційних друкованих видань.

 

Комісія вийде зі складу засновників друкованих ЗМІ в порядку, встановленому Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», а саме пунктом 1 частини 1 статті 3 «вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції – у разі відсутності у майні редакції державного (комунального) майна».

 

З метою вдосконалення процесу розкриття інформації на виконання обов‘язків, взятих Україною при підписанні Угоди про асоціацію з ЄС та Угоди про вільну торгівлю, Комісія завершує розробку проекту закону, який комплексно та системно врегулює питання розкриття інформації на ринку цінних паперів, та яким в законодавство будуть імплементовані норми євродирективи Transparency Directive (Директива ЄС щодо гармонізації вимог до прозорості інформації про емітентів) та суміжних актів ЄС.

 

Законопроектом передбачено запровадження «єдиного вікна» розкриття інформації емітентами цінних паперів, що у свою чергу істотно зменшить витрати на розкриття за рахунок зміни каналів інформування. Дублювання таких каналів розкриття унеможливить підміну даних та підвищить рівень інформування інвесторів. Серед іншого Комісія має намір даним законопроектом скасувати обов‘язкову публікацію інформації в офіційних друкованих виданнях.

 

Для виконання вимог чинного законодавства емітентами щодо обов‘язкової публікації інформації в офіційних друкованих виданнях, до набрання чинності вищезгаданими законодавчими ініціативами, Комісія відтерміновує реформування бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» в межах другого етапу реформування друкованих ЗМІ.

 

Нагадаємо, що Комісією було проведено консолідацію функцій по розкриттю інформації на базі Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». Агентство було визнано редакцією бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та уповноваженою особою на розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. Така консолідація функцій значно спростила для емітентів процедуру розкриття інформації, оскільки одночасно з розміщенням інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР компанії автоматично направляють її для публікації в друковане видання. Це заклало передумови для поступового переходу до розкриття інформації на ринку цінних паперів лише електронними засобами і скасування обов‘язку друку інформації.

 

До початку реформування бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» Комісія рекомендуватиме Агентству якомога повніше розкривати інформацію про свою фінансово-господарську діяльність, погоджувати будь-яку зміну тарифів на послуги Агентства з Антимонопольним комітетом України, ознайомлювати громадськість з відповідними рішеннями Агентства.

Джерело:

НКЦПФР

Залиште коментар