Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Змінено ліцензійні умови для організації торгівлі на фондовому ринку

0 14

НКЦПФР рішенням від 10.03.2016 № 270 затвердила зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

Зокрема, уточнено, що фондова біржа повинна здійснювати професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним у ЄДР (крім випадку здійснення цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи), в приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.

У разі призначення на посаду нового керівника, фондова біржа повинна перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів.

Ліцензіат зобов’язаний не пізніше, ніж до 30 квітня року, наступного за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, завірені заявником (крім товариств, в яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (в повному обсязі), опублікувати в періодичному або НЕ періодичному виданні.

Для проведення аудиту ліцензіат привертає аудиторську фірму, яка включена до реєстру можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі в цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період і перебувати там протягом 5 років з дати оприлюднення.

Протягом 5 робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінзвітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово в довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайту, видання (при наявності такої публікації), де було оприлюднено зазначену інформацію.

Крім цього, ліцензіат зобов’язаний забезпечити доступ в приміщення і доступність послуг, які надаються відповідно до ліцензії на провадження профдіяльності, інвалідам та маломобільних категорій населення.

Копія фінзвітності за квартал (рік) повинна містити копії:

– Звіту про фінансовий стан на кінець періоду;
– Звіту про сукупні доходи за період;
– Звіту про зміни у власному капіталі за період;
– Звіту про рух грошових коштів за період;
– Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

Джерело:

ЮРЛІГА

Залиште коментар