Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Затверджено порядок визнання наукових ступенів, отриманих в іноземних вузах

0 21

Міносвіти наказом від 5 серпня 2016 року № 952 затвердив Порядок визнання отриманих у закордонних вищих навчальних закладах наукових ступенів.

Порядок поширюється на:

– Дипломи доктора наук і доктора філософії, які є документами державного (встановленого) зразка та видані уповноваженими органами атестації інших держав;
– Документи про присудження наукових ступенів, які еквівалентні документам, які видаються в Україні, а саме:
доктора в галузі наук, кандидата наук, відповідні кваліфікації доктора філософії;
доктора хабілітованого, що відповідає кваліфікації доктора наук.

Не потребують визнання документи, видані атестаційними органами СРСР і Російської Федерації за результатами захисту дисертацій до 1 вересня 1992 року. При цьому громадяни України, які є власниками таких документів, мають право на державні гарантії, встановлені законодавством України для науковців.

Визнанню не підлягають:

– Дипломи про наукові ступені, які не є документами державного (встановленого) зразка;
– Диплом доктора наук без визнання диплома доктора філософії або прирівняного до нього, виданого громадянину України органами атестації іншої держави;
– Документи, що засвідчують кваліфікацію, що за рівнем не відповідає кваліфікації доктора наук (доктора філософії), на яку претендує особа;
– Документи, видані за результатами неправомірно проведеною захисту дисертації іноземним вищим навчальним закладом;
– Неавтентичні документи;
– Документи, які не можуть бути співвіднесені з третім освітньо-науковим або науковим рівнями вищої освіти відповідно до законодавства України.

У цьому випадку матеріали повертаються заявнику без розгляду.

Процедура визнання в Україні отриманих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів проводиться:

– Вищим навчальним закладом або науковою установою;
– Міністерством освіти і науки України.

Вчений має право самостійно вибрати суб’єкта проведення процедури визнання отриманого ним в іноземному вузі наукового ступеня.

Документи, про визнання яких вчений подав заяву, повинні бути легалізовані в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями.

Документи (атестаційну справу), оформлені з порушенням вимог, повертаються заявнику суб’єктом визнання для доопрацювання.

У разі встановлення факту надання недостовірної інформації (крім орфографічних і технічних помилок), у визнанні відмовляється, а відомості про документ і заявника передаються в правоохоронні органи України.

Документи, які подаються для визнання:

1. Особиста заява вченого (в довільній формі) про визнання отриманої в іноземному вузі наукового ступеня.
2. Копія першої сторінки паспорта або копія документа, що посвідчує особу (в разі необхідності);
3. Копії диплома про науковий ступінь, отриманого в іноземному вузі, який підлягає визнанню, і його переклад державною мовою, завірений нотаріально.
4. Копія документа про зміну імені в разі зміни вченим імені.

Джерело:

ЮРЛІГА

Залиште коментар