Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Уряд cхвалив законопроект, що вдосконалює систему регулювання аудиторської діяльності в Україні

0 55

25 січня, на засіданні Уряду було схвалено проект Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Розроблений Міністерством фінансів законопроект має на меті підвищити якість аудиторських послуг в Україні через вдосконалення системи регулювання аудиторської діяльності у відповідності до міжнародних стандартів.

Через недосконале регулювання ринку аудиторської діяльності сьогодні в Україні існують проблеми з якістю фінансової звітності підприємств та банків, що підвищує ризики їх банкрутства та створює проблеми в питанні довіри до них з боку потенційних інвесторів та населення. Крім того, існуюча система регулювання аудиторської діяльності суперечить європейському законодавству.

Все це і обумовило ініціативу Мінфіну провести комплексну реформу інституту аудиту.

Міністерство фінансів розробило модель реформи ринку аудиторських послуг, котра викладена в законопроекті «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Законопроектом передбачено створення принципово нового Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. До складу Органу входитимуть Рада нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекція з забезпечення якості. Проект також передбачає, що Орган здійснюватиме контроль якості та застосовуватиме санкції до суб’єктів аудиторської діяльності, які проводять обов’язковий аудит підприємств, що мають суспільний інтерес.

Загальні принципи регулювання аудиторської професії та здійснення аудиту, викладені у законопроекті, в основному відповідають загальноєвропейським тенденціям: посилені вимоги до незалежності аудиторів, їх об’єктивності та організації роботи, застосування міжнародних стандартів аудиту та стандартизація вимог до аудиторського звіту, чітка система реєстрації аудиторів, підвищені вимоги до суспільно значимих суб’єктів господарювання.

Ухвалене рішення вдосконалює систему регулювання аудиторської діяльності в Україні та підвищує якість аудиторських послуг до європейського рівня та підвищує довіру суспільства до фінансових установ.

У свою чергу це дозволить:

– підвищити рівень довіри з боку інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств, в тому числі державних компаній;

– підвищити рівень довіри населення до українських банків, страхових компаній;

– відкриє українським аудиторам доступ на європейські ринки.

Ухвалення даного законопроекту також сприятиме зміцненню фінансової стабільності національної економіки та покращенню інвестиційного клімату в Україні.

Даний законопроект також вигідний самим аудиторським компаніям. Завдяки запропонованим Міністерством фінансів змінам, українських аудиторів чекає якісно новий підхід у регулюванні їх діяльності. Нова модель передбачає скорочення кількості реєстрів з п’яти до одного, а разом з цим і витрат аудиторських компаній на навчання та сертифікацію в різних регуляторних органах, незалежність та неупередженість в процесі прийняття рішень у порівнянні з існуючою системою регулювання аудиторської діяльності.

Ухвалення цього законопроекту відповідає вимогам Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Гармонізація законодавства у сфері аудиту до європейських стандартів також є одним з орієнтирів України в рамках стратегії «Україна 2020».

Довідково 

– Законопроект розроблено за участі Світового банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Нацкомфін послуг, а також Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики.

– Законопроект забезпечить гармонізацію національного законодавства до норм ЄС (Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 травня 2006 року № 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності).

– Законопроект отримав позитивні висновки від Єврокомісії, Міжнародного форуму незалежних регуляторів аудиту (IFIAR), Ради фінансової звітності Великої Британії та Комісії аудиторського нагляду Федеративної Республіки Німеччина.

Джерело:

Урядовий портал

Залиште коментар