Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

У вишах створять інклюзивні групи

0 6

Уряд затвердив Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти.

Відповідну постанову № 635 прийнято на урядовому засіданні 10 липня.

Порядок визначає організаційні засади такого навчання незалежно від форми власності та підпорядкування з метою реалізації права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття якісної вищої освіти з урахуванням потреб та можливостей таких осіб.

Організація освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в закладах вищої освіти передбачає:

– створення інклюзивного освітнього середовища;

– застосування принципів універсального дизайну в освітньому процесі;

– приведення території закладу вищої освіти, будівель, споруд та приміщень у відповідність до вимог ДБН, стандартів та правил;

– забезпечення здобувачів освіти з особливими освітніми потребами вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації державної та комунальної форми власності необхідними спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку згідно з типовим переліком, затвердженим МОН;

– забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями для організації навчального процесу;

– застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для таких студентів методів і способів спілкування, у тому числі української жестової мови, рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля) із залученням відповідних фахівців і педагогічних працівників. Зауважимо, що розвиток української жестової мови закладено в новому мовному законі;

– забезпечення доступності інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, електронний формат та інші).

Керівник вишу на підставі письмового звернення здобувача освіти з особливими освітніми потребами або одного з батьків (інших законних представників) має утворити інклюзивну групу(група, де поряд із іншими здобувачами освіти навчатимуться одна або більше осіб з особливими освітніми потребами). У закладі вищої освіти в межах існуючої штатної чисельності може створюватися спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ або група психолого-педагогічного супроводу.

Індивідуальний навчальний план студента з особливими освітніми потребами розробляється за його участю, з урахуванням рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), підписується таким здобувачем освіти та затверджується керівником закладу вищої освіти.

Для створення належних умов для забезпечення навчально-реабілітаційного супроводу заклади вищої освіти можуть обладнувати ресурсні кімнатиприміщення для надання консультацій психологом, відпочинку, особистої гігієни, медичного обслуговування; зали для занять з лікувальної фізкультури.

Супроводжувати студента з особливими освітніми потребами можуть батьки (інші законні представники) або особи, уповноважені ними, соціальні працівники та волонтери.

Залиште коментар