Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Споживачам гарантований доступ до інформації про комунальні ресурсах

0 17

Закон від 10.12.2015 № 887-VIII про особливості доступу до інформації в сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення вступив в силу 5 березня.

Документом визначено особливості доступу споживачів до інформації про встановлення цін / тарифів, про заходи з енергозбереження, формування і виконання інвестиційних програм у сферах постачання електроенергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Відповідно до Закону, споживачам в сферах постачання електроенергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується безперешкодний і безоплатний доступ до інформації про:

1) права споживачів, місце та порядок отримання інформації споживачами;

2) цінах / тарифах, їх складових для всіх категорій споживачів, зміну цін / тарифів;

3) частці і вартості електроенергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в оптову ціну на електричну енергію;

4) частці і вартості електричної енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в середньозваженою ціною на електричну енергію для споживача;

5) порівняно цін / тарифів на товари, послуги в різних регіонах України, а також в Україні та інших державах;

6) прогнозах зміни цін / тарифів та обґрунтування необхідності таких змін згідно із заявою суб’єкта господарювання, яке надається для встановлення тарифів на товари, послуги;

7) динаміці зміни історичної вартості складових цін / тарифів за останні 5 років;

8) якісні характеристики товарів, послуг;

9) перелік, вартість та умови надання споживачам додаткових послуг;

10) середньомісячний розмір плати для приватного домогосподарства за спожиті товари, послуги – за категоріями споживачів;

11) розмір заборгованості з оплати спожитих товарів, послуг, періодах виникнення такої заборгованості – за категоріями споживачів;

12) порядок надання та нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також пільг окремим категоріям громадян;

13) інвестиційних програмах ліцензіатів і джерелах їх фінансування, залучених кредитах і їх цільове призначення, звітах про виконання затверджених інвестиційних програм;

14) заходи з енергозбереження;

15) державних цільових та інших програмах енергозбереження.

Також кожному споживачеві в зазначених сферах гарантується безперешкодний і безкоштовний доступ до інформації про:

а) стан розрахунків з такими споживачем за спожиті товари, послуги, в тому числі про заборгованість по оплаті за спожиті товари, послуги (при наявності), періоди, в яких виникла така заборгованість, відомості про обчислення розміру, пільги і субсидії (в разі їх надання / призначення);

б) фактичні обсяги споживання таким споживачем товарів, послуг за попередні періоди.

Інформація повинна бути достовірною, точною, повною і доводитися до відома споживачів у встановлені терміни:

– Інформація, зазначена в п. 5 – 7, – щорічно;
– Інформація, зазначена в п. 3, 4, 10, 11, – щоквартально;
– Інформація, зазначена в п. 2, 9 та п. А, б, – щомісяця.

Інша інформація оновлюється по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Доступ споживачів до інформації забезпечується державними органами, органами місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено встановлення цін / тарифів у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, а також суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність в зазначених сферах.

Джерело:

ЮРЛІГА

Залиште коментар