Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Про нові обмеження трудових прав громадян в умовах війни.

0 159

Як відомо, 24 березня набув чинності закон авторства голови соціального Комітету Верховної Ради, «Слуги народу» Галини Третьякової, яким обмежені трудові права громадян на час воєнного стану. Зокрема, новий закон передбачає, що у разі неможливості виплати заробітної плати через військові дії вона може бути припинена до моменту відновлення діяльності підприємства. Також на період дії військового стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період тимчасової непрацездатності працівника, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки з догляду за дитиною. Докладніше читайте за посиланням.

Однак голова соціального Комітету запропонувала ще один законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин від 05.04.2022.

Раніше ми писали, що змінюється для державних службовців згідно з цим законопроектом (зокрема, вони зможуть займатися підприємницькою діяльністю за певних умов – із закону прибирають на час війни «антикорупційну» заборону).

Також цим законопроектом 7251 встановлюється:

додаткова підстава для звільнення працівника – неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищено внаслідок бойових дій. Запроваджується особлива процедура звільнення таких працівників;

додаткову підставу для розірвання трудового договору

– відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності

понад 4 місяці;

відшкодування працівникам та роботодавцям грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії, покладається на державу, яка здійснює військову агресію проти України. Тобто на РФ. Порядок відшкодування встановлюється Кабінетом Міністрів України;

Держпраці зможе здійснювати позапланові заходи державного контролю за дотриманням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та припинення трудового договору;

враховуючи, що деякі категорії службовців перебувають у простої, відпустках без збереження заробітної плати або з ними можуть бути призупинені трудові договори, законопроектом скасовуються у цей період окремі обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції щодо зайняття іншою оплачуваною чи підприємницькою діяльністю.

з метою справедливого підходу до нарахування компенсації за невикористану відпустку пропонується виключити із КЗпП статтю 81 та частину третю статті 83, якими передбачається право працівника під час переведення на інше підприємство, перевести грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічної відпустки на інше підприємство. Аналогічні зміни також пропонується внести до Закону України “Про відпустки”.

Також вимагає приведення у відповідність до норм Конвенції МОП № 132 існуюча норма щодо встановлення строку отримання заробітної плати за час відпустки.

Встановлюється чітко визначений термін, коли має бути виплачена із аробітна плата за час відпустки, а саме не пізніше останнього дня, що передує дню початку відпустки (з урахуванням норм Конвенції МОП № 132 «Про оплачувані відпустки (переглянутий у 1970 році)», ратифіковані Законом | 29 травня 2001 року № 2481-ІІІ). Запропонована законопроектом норма повністю відповідає взятим на себе зобов’язанням.

Також проектом акта уточнено порядок та умови застосування механізму призупинення дії трудового договору, враховуючи виявлені непорозуміння щодо підстав та цілей його укладання.

Усувається законодавча прогалина за порядком припинення трудового договору з працівником або фізичною особою, яка використовує найману працю у разі їх смерті, визнання судом безвісно відсутніми або оголошення померлими

Встановлюється, що при оголошенні військового або надзвичайного стану усі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть здійснюватися та вестись в електронній формі з використанням технічних засобів електронних комунікацій або шляхом надсилання електронних носіїв, на яких записаний цей документ, відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу.

У КЗпП поняття «власник – фізична особа» замінять «фізичною особою, яка використовує найману працю»

У статті 102-1 «Оплата праці за сумісництвом» вноситься визначення, що «Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж чи іншому підприємстві, в установі, організації або в фізичної особи, яка використовує найману працю»

Залиште коментар