Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Прийнято Закон про реструктуризацію кредитів юросіб

0 17

Верховна Рада 14 червня прийняла Закон «Про фінансової реструктуризації» (законопроект № 3555), який визначає умови і порядок проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації боржника.

Під боржником мається на увазі юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, який має заборгованість хоча б перед одним фінансовою установою (яке не є пов’язаною з боржником особою), в тому числі комунальні та державні підприємства, крім фінансових установ та казенних підприємств.

Встановлено, що фінансова реструктуризація здійснюється з метою:

– Сприяння відновленню госпдіяльності боржників, що перебувають в критичному фінансовому стані, шляхом реструктуризації їх грошових зобов’язань та / або їх госпдіяльності;
– Підтримки стабільності фінансової системи;
– Забезпечення доступу боржників до фінансування для відновлення їх госпдіяльності.

Процедура застосовується до реструктуризації госпдіяльності і активів боржника, в тому числі, розташованих за межами території України, і до грошовим зобов’язанням боржника, включаючи виникло на підставі договорів, регульованих іноземним законодавством.

На період дії цього Закону інші закони України діють з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Незалежно від суб’єктного складу сторін спору процедура вирішення спорів в арбітражі, передбачена цим Законом, регулюється положеннями Закону про міжнародний комерційний арбітраж з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Передбачено участь ФГВФО, держбанків і банків за участю держави в процедурі фінансової реструктуризації. Зокрема, встановлено, що Фонд і такі банки підписують рамковий договір і мають право брати участь в процедурах фінреструктурізаціі боржників, в тому числі затверджувати план реструктуризації, підписувати договір про відстрочення, здійснювати реструктуризацію своїх вимог і грошового зобов’язання боржника способом, передбаченим цим Законом, яка, зокрема, може передбачати зміну валюти виконання зобов’язання, зміна розміру процентних ставок (у тому числі встановлення їх на рівні нижче собівартості залучення коштів банками, зокрема державними банками і банками з участю держави), повну зупинку нарахування відсотків, часткове прощення боргу і інші заходи , передбачені планом реструктуризації.

Визначено інституційна роль наглядової ради і секретаріату як спеціальних органів, що створюються для організації та проведення процедури фінансової реструктуризації та регламентують процес вирішення спорів в арбітражі.

Для підвищення ефективності розгляду спорів, що виникають під час процедури фінансової реструктуризації, передбачено особливий порядок вирішення спорів в арбітражі, а саме – створення арбітражного комітету, який буде призначати арбітрів зі списку, затвердженого наглядовою радою. Спори будуть вирішуватися відповідними арбітрами. Арбітражний процес буде регулюватися спеціальним арбітражного регламенту.

Відповідно до Закону, боржник має право ініціювати проведення процедури фінансової реструктуризації шляхом подання письмової заяви про реструктуризацію в секретаріат при відсутності щодо нього порушеного провадження у справі про банкрутство або відсутності здійснення санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

У разі якщо на дату початку процедури фінансової реструктуризації в господарський суд подано заяву про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, залучений кредитор або боржник має право до прийняття судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство подати клопотання про призупинення процедури банкрутства.

Закон вступить в силу через 3 місяці з дня його опублікування і втрачає чинність через 3 роки з дня набрання ним чинності, крім:

– Змін в частині четвертій статті 559 Цивільного кодексу;
– Змін до Закону «Про банки і банківську діяльність», Закон «Про іпотеку», Закон «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;
– Змін до статті 94 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Всі процедури фінансової реструктуризації, ініційованих за дії цього Закону, тривають до їх завершення у відповідності з вимогами цього Закону.

Джерело:

ЮРЛІГА

Залиште коментар