Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Прийнято Закон про передачу гуртожитків у власність територіальних громад

0 45

Верховною Радою 20 квітня прийнятий Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків (законопроект № 1076).

Уточнено сферу застосування законодавства й удосконалені окремі положення передачі гуртожитків у власність територіальних громад, забезпечено реалізацію житлових прав законними мешканцями гуртожитків.

Преамбула Закону про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків викладена в новій редакції, згідно з якою цей Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо особливостей забезпечення реалізації конституційного права на житло громадян, які за відсутності власного житла тривалий час на законних підставах проживають в гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, житлові приміщення в яких після передачі гуртожитків у власність територіальних громад можуть бути приватизовані.

Також встановлено, що сфера дії цього Закону поширюється на громадян і членів їх сімей, які не мають власного житла, які перебувають (перебували) у трудових (службових) правовідносинах з підприємством (організацією), яке надало їм право проживати в гуртожитку, тривалий час на законних підставах зареєстровані за місцем проживання в гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та фактично проживають у них, і які не використали право на безкоштовну приватизацію державного житлового фонду.

Сфера дії Закону поширюється на гуртожитки, які є об’єктами права державної та комунальної власності, крім гуртожитків, що знаходяться в господарському віданні або в оперативному управлінні військових частин, установ і організацій Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, системи цивільного захисту (крім знаходяться за межами військових частин, установ, організацій ), державних навчальних закладів (крім тих, яким надано статус гуртожитків сімейного типу, і призначених для проживання сімей викладачів і працівників), Національної академії наук України (крім тих, яким надано статус гуртожитків сімейного типу, і призначених для проживання сімей).

Дія Закону не поширюється на гуртожитки, побудовані або придбані за радянських часів приватними або колективними власниками за власні або залучені кошти (крім гуртожитків, які були включені до статутних капіталів організацій, створених в процесі приватизації або корпоратизації, в тому числі і тих, що в подальшому були передані до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим способом).

Крім того, встановлено особливості використання земельних ділянок, необхідних для утримання та експлуатації гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, і їх прибудинкових територій.

Встановлено, що гуртожитки державної форми власності передаються у власність територіальних громад відповідно до цього Закону на безкомпенсаційній основі.

Гуртожитки, включені до статутних капіталів товариств, передаються у власність територіальних громад відповідно до цього Закону в один із таких способів:

1) на безкомпенсаційній основі всі гуртожитки передаються:

а) за згодою власника гуртожитку – за її рішенням;
б) без згоди власника гуртожитку – за рішенням суду;

2) на частково-компенсаційній основі всі гуртожитки передаються:

а) на договірних засадах з виплатою компенсації – за рішенням власника гуртожитку та рішенням відповідної місцевої ради;
б) відповідно до Цивільного кодексу з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, з компенсацією в меншому розмірі, ніж встановлено – за рішенням суду за позовом місцевої ради;

3) на компенсаційній основі, за умови повної компенсації в певному розмірі, гуртожитки передаються:

а) за згодою місцевої ради – за рішенням відповідної місцевої ради за поданням власника гуртожитку;
б) без згоди місцевої ради – за рішенням суду за позовом власника гуртожитку.

Законом внесено відповідні зміни до Житлового кодексу, Цивільного кодексу, Закон про передачу об’єктів права державної та комунальної власності, Закон про заставу.

Джерело:

ЮРЛІГА

Залиште коментар