Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Податкова реформа – 2016: прийнята

0 23

Депутати прийняли Закон про внесення змін до Податкового кодексу (законопроект № 5368), більш відомий як Податкова реформа – 2016. Документ прийнятий з урахуванням пропозицій Комітету з питань податкової та митної політики. При цьому депутати не підтримали передачу баз даних на адміністрування Мінфіну. Цей привілей як і раніше залишається у фіскалів.

Нагадаємо, згідно із законопроектом № 5368, внесено такі зміни в ПКУ.

Адміністрування податків і зборів

– Введено повноцінний електронний кабінет платника податків;

– Дано визначення поняттю “уповноважена особа контролюючого органу” – це посадова (службова) особа контролюючого органу, уповноважена керівником такого органу на виконання певних функцій;

– Змінилися критерії віднесення платника податків до категорії великих платників податків: збільшується показник сплати платежів до держбюджету за платежами, які контролюються УКРІНФОРМ, з 12 до 20 млн. Грн; змінюються критерії доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, на критерії загального обсягу поставки в розмірі 1 млрд. грн;

– Введена єдина база індивідуальних податкових консультацій на сайті УКРІНФОРМ, узагальнюючі консультації є пріоритетними і надаються Мінфіном;

– Контрольно-перевірочна робота здійснюється на обласному рівні, районні податкові інспекції виконують виключно сервісні функції;

– План-графік документальних планових перевірок буде оприлюднюватися на сайті УКРІНФОРМ.

Податок на прибуток

– Чітко визначений (податковий) звітний період для неприбуткових організацій та (податковий) звітний період при придбанні статусу платника податку на прибуток;

– Нерезидентам надано можливість документально підтверджувати сплату податку на прибуток на території України;

– Уточнено порядок:

• амортизації основних засобів і нематеріальних активів, нарахування якої здійснюється без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухобліку;

• коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів і нематеріальних активів (оскільки такі витрати не можна враховувати при розрахунку податку на прибуток), що не пов’язані з отриманням доходу платника;

• зменшення фінансового результату до оподаткування на суму первісної вартості об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів у разі продажу такого об’єкта, оскільки такі витрати були здійснені платником податку при придбанні такого об’єкта і соответствующегл збільшення фінансового результату до оподаткування на суму залишкової вартості такого об’єкта;

• визначення відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

– Чіткого визначення правових підстав для списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, яка відповідає ознакам безнадійної заборгованості;

– Положення щодо уникнення подвійного обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування доходів або витрат, виникнення яких для цілей оподаткування відбувається після 01.01.2015;

– Зменшені мінімально допустимі терміни до 2 років амортизації для основних засобів групи 4 (машини та обладнання);

– На період до 31 грудня 2021 року введено податкові канікули щодо застосування нульової ставки податку на прибуток для підприємств, у яких річний дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень і розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим за розмір двох мінзарплати, за умови відповідності визначеним критеріям.

ПДВ

– Встановлено неможливість скасування податкового кредиту за податковою накладною / розрахунку коригування до неї, складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних після 1 липня 2017 роки;

– Запроваджено механізм призупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН, яка підпадає під критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого призупинення (критерії будуть визначатися Міністерством фінансів України) та відновлення такої реєстрації, в разі припинення процедури призупинення їх реєстрації;

– Збільшений термін реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН (з 180 до 365 календарних днів) з одночасним встановленням штрафу щодо відсутності такої реєстрації в розмірі 50% від суми ПДВ, а також встановленням штрафу за порушення строків реєстрації всіх податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, в тому числі складених неплатниками податку (за винятком певних операцій);

– Запроваджено єдиний публічний Реєстр заяв на бюджетне відшкодування ПДВ, згідно з яким орган, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, буде в автоматичному режимі перераховувати кошти, які підлягають відшкодуванню з бюджету;

– Поширення обов’язкового реквізиту, зокрема коду товару згідно з УКТ ЗЕД у податковій накладній, на всі без винятку товари, а також доповнення новим обов’язковим реквізитом для послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;

– Надано право на перенесення податкового кредиту, підтвердженого документальною перевіркою контролюючого органу, при реорганізації шляхом приєднання або злиття з іншим платником ПДВ до складу податкового кредиту правонаступника;

ПДФО

– Збільшений розмір добових при відрядженнях за кордон з 0,75 розміру мінімальної заробітної плати до 40 євро на день (не включаються до доходів фізичної особи);

– Розширено перелік витрат фізичної особи – підприємця від здійснення господарської діяльності на суми податків, зборів, які пов’язані з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (крім ПДВ для фізичної особи – підприємця, зареєстрованого як платник ПДВ і акцизного податку, ПДФО з доходу від господарської діяльності, податку на майно); суми ЄСВ у розмірах і порядку, встановлених законом; платежів, сплачених за отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності фізичної особи – підприємця; отримання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов’язаних з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця;

– Фізичній особі – підприємцю надано право на амортизацію основних засобів, що використовуються в діяльності (крім житлової нерухомості і автомобілів);

– Розширена обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку на батьків – щодо доходів, отриманих малолітнім / неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

– До оподатковуваного доходу не включаються суми, сплачені будь-якою юридичною чи фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів на отримання освіти, підготовку або перепідготовку студента або працівника, але не вище за трикратний розмір мінімальної заробітної плати;

– Знято обмеження щодо розміру суми, сплаченої за навчання, яку дозволено включати до податкових знижки платника податків або членів його сім’ї першого ступеня споріднення.

Єдиний податок

– Дозволено при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичної особи – підприємця, який є платником єдиного податку, не враховувати працівників, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

Акцизний податок

– Виведена з системи електронного адміністрування реалізації пального і скасовано необхідність реєстрації платниками акцизного податку осіб, які реалізують паливо в ємностях до 2 літрів, крім операцій з реалізації такого палива його виробниками;

– Звільнені від оподаткування акцизним податком тютюнової сировини тютюново-ферментаційні заводи, а також введено додаткове стимулювання вирощування такої сировини в Україні (звільнення від оподаткування вирощування і переробку тютюнової сировини);

– Приведені у відповідність з Митним тарифом коди згідно з УКТ ЗЕД, за якими обкладаються акцизним податком електромобілі і окремі мотоцикли;

– Скасовано необхідність для імпортованих алкогольних напоїв відповідати сумі акцизу, позначеної на акцизної марки, сумі акцизу, що діє на дату розливу цієї продукції;

– Надана можливість відображати в акцизної накладної нульову суму акцизного податку при відпустці палива, що використовується для виробництва не підакцизних товарів за умови надання податкового векселя.
Трансфертне ціноутворення

– Встановлені нові критерії для визнання угоди контрольованої:

• річний дохід платника податку від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухобліку, збільшений до 150 млн. Грн за податковий (звітний) рік;

• обсяг господарських операцій платника з одним контрагентом, визначений за правилами бух обліку, збільшений до 10 млн. Грн за податковий (звітний) рік;

– Господарські операції з нерезидентами, що не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), або які звільнені від сплати такого податку, також визнаються контрольованими.

– Вдосконалені вимоги і систематизований перелік інформації, яка повинна бути відображена в звіті про контрольованих операціях, документації з трансферного ціноутворення;

– Передбачена можливість самостійної коригування ціни контрольованої операції до верхнього або нижнього значення діапазону цін замість медіани діапазону;

– Передбачені штрафні санкції за несвоєчасне подання звіту про контрольованих операціях та документації з трансфертного ціноутворення.

Плата за землю

– Встановлено, що мінімальний розмір орендної плати за землі державної і комунальної власності не може бути меншою за розмір земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних дільниць на відповідній території;

рентна плата

– Платниками рентної плати за спеціальне використання води визначені тільки первинні водокористувачі, з платників виключені вторинні водокористувачі;

– Склад витрат, які не враховуються при обчисленні вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичною і розрахунковою вартістю, доповнити витратами, пов’язаними з передпродажною підготовкою, упаковкою, в тому числі фасуванням (простим бутилюванням);

Особливості оподаткування на тимчасово окупованій території

– Врегульовано питання сплати окремих податків (ПДФО, акцизного податку, єдиного податку та податку на майно) на тимчасово окупованій території шляхом встановлення особливих правил їх адміністрування – призупинення нарахування штрафів, звільнення від сплати місцевих податків.

Джерело:

БУХГАЛТЕР.ua

Залиште коментар