Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Оновлення ГКУ

0 29
29 вересня 2020 року до Верховної Ради України внесено Проект Закону про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо узгодження з положеннями Цивільного кодексу України та деяких інших законодавчих актів).
Головною метою законопроєкту згідно пояснювальної записки є вдосконалення правового регулювання економічних відносин шляхом внесення змін до Господарського кодексу України, що сприятиме узгодженню з положеннями Цивільного кодексу України та деяких інших законодавчих актів, що регулюють тотожну сферу суспільних відносин.
Зазначеним законопроєктом пропонується внести зміни до Господарського кодексу України шляхом узгодження його нормативних положень з Цивільним кодексом України та деякими іншими законодавчими актами, що регулюють однорідну групу суспільних відносин.
Зокрема, пропонується уніфікувати термінологію Господарського кодексу України шляхом заміни терміну «громадянин – підприємець» на «фізична особа – підприємець». Відповідно всі випадки згадування у тексті Господарського кодексу України терміну «громадянин» пропонується замінити на «фізична особа» у всіх відмінках та числах.
Додатково пропонується уточнити підстави участі у господарських відносинах споживачів, а саме в частині захисту їх прав та охоронюваних законом інтересів у сфері господарювання.
Крім того, законопроєктом запропоновано уточнити коло відносин, що не є предметом правового регулювання Господарського кодексу України, а саме аргументовано доцільність внесення змін до ст. 4 зазначеного Кодексу, передбачивши, що такими є майнові та особисті немайнові відносини між фізичними особами – негосподарюючими суб’єктами, що регулюються Цивільним кодексом України.
У законопроєкті також запропоновано визначити особливості участі держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад у господарських відносинах.
Беручи до уваги невизначеність правового статусу дочірніх підприємств, законопроєктом запропоновано доповнити Господарський кодекс України статтею 113-1, яка усуватиме зазначену прогалину.
Важливо підкреслити, що нормами законопроєкту додатково уточнюються положення Господарського кодексу України, якими визначаються особливості захисту економічної конкуренції, організації та здійснення підприємницької діяльності, окремі аспекти діяльності підприємств (як унітарних, так і корпоративних), об’єднань підприємств, правовий режим майна та майнових прав, окремі види господарських зобов’язань, особливості організації та здійснення господарсько-торговельної діяльності, зовнішньоекономічної діяльності тощо.
Інформація про законопроект за посиланням

Залиште коментар