Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Одразу у декількох сферах госпдіяльності затверджено нові критерії оцінки ризику

8

6 березня на засіданні Уряду затверджено критерії оцінки ризикудіяльності суб’єктів господарювання одразу у декількох сферах.

Відбирати суб’єктів господарювання до плану перевірок за новими критеріями будуть: Держпродспоживслужба, Держекоінспекція та Державна служба якості освіти.

Постановою Кабміну № 182 затверджено критерії у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Відповідно до постанови, періодичність планових перевірок Держекоінспекції залежить від:

1) додержання суб’єктами господарювання екологічних вимог;

2) категорії видів планової діяльності та об’єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля;

3) видів порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, виявлених за результатами перевірок за останні п’ять років;

4) кількості таких порушень;

5) кількості позапланових перевірок, проведених щодо суб’єкта господарювання за останні п’ять років, що передують плановому періоду, з підстав:

– виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності;

– неподання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин;

– настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;

6) кількості випадків недопущення контролюючого органу до перевірки за останні п’ять років (крім випадків, коли були законні підстави для такого недопущення).

Постанови № 183 та № 185 прийняті Кабміном для визначення періодичності планових перевірок Держпродспоживслужбою суб’єктів господарювання у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення та у сфері законодавчо регульованої метрології.

Ступінь ризику діяльності суб’єкта господарювання у першій сфері залежатиме від виду порушень вимог законодавства у цій сфері за останні три роки та виду діяльності, що провадиться суб’єктом господарювання.

Що стосується діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології, ступінь ризику суб’єкта господарювання визначатимуть з урахуванням виду діяльності та наявності порушень вимог законодавства у вказаній сфері, виявлених за результатами перевірок протягом останніх трьох років, що передують плановому.

Постановою № 187 затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти.

Державною службою якості освіти при формуванні плану-графіка перевірок враховуватимуться:

– строк провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти;

– кількість порушень вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, виявлених за результатами перевірок, проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.

На підставі затверджених вказаними постановами критеріїв, суб’єктів господарювання віднесуть до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього або незначного.

Традиційно, суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику перевірятимуть не частіше одного разу на два роки. Підприємців з середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки, а з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п’ять років.

Зазначимо, що у трьох сферах діяльності критерії оцінки ризику вже були затверджені раніше. Кабмін прийняв нові, приводячи їх у відповідність до нової Методики розроблення критеріїв. А от у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення критерії оцінки ризику затверджені вперше.

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/184695_odrazu-u-deklkokh-sferakh-gospdyalnost-zatverdzheno-nov-kriter-otsnki-riziku

Комментарии