Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Набрали чинності методики щодо оцінки ступеню ризику від провадження господарської діяльності.

0 27

24 жовтня 2013 року набрала чинності Постанова КМУ «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» від  28.08.2013 № 752.

Постановою затверджено дві методики, а саме:

1)    Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю);

Вказана Методика розроблена з метою забезпечення органами державного нагляду (контролю) єдиного підходу до розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (далі — критерії).

У ній терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

 Критерії розробляються органом державного нагляду (контролю) у віднесеній до його відання сфері з урахуванням думки громадськості та затверджуються Кабінетом Міністрів України. Критерії не повинні містити положення щодо дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю). Критерії підлягають перегляду не рідше ніж один раз на три роки.

2)    Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

Методика розроблена з метою забезпечення єдиного підходу органами державного нагляду (контролю) до розроблення уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (далі — акт перевірки), удосконалення системи державного нагляду (контролю), спрощення процедури проведення таких заходів.

У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

 Акт перевірки складається за формою згідно з додатком та затверджується органом державного нагляду (контролю) з урахуванням думки громадськості та є обов’язковим для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) (далі — захід). Акт перевірки повинен містити вичерпний перелік питань щодо проведення заходу. Суб’єкти господарювання можуть самостійно здійснювати контроль за відповідністю їх діяльності вимогам законодавства шляхом розгляду питань, що зазначені в акті перевірки. Органи державного нагляду (контролю) періодично здійснюють перегляд переліку питань щодо проведення заходу.

Джерело:

сайт Міністерства юстиції України

Залиште коментар