Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Кабмін підготував законопроект про мобілізацію

28

Кабмін пропонує визначити принципи, правові та організаційні засади мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, а також повноваження органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, «Укроборонпрому», основні функції Міноборони і Генерального штабу Збройних Сил України в сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації , обов’язки всіх підприємств, установ, організацій та відповідальність посадових осіб та обов’язки громадян щодо здійснення мобілізаційних мероприя тий.

Запропоновано встановити, що мобілізація може бути:

– загальною – проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, «Укроборонпрому», підприємств і громадян;

– частковою – проводиться в окремих місцевостях держави і стосується окремих органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту і т. д.

Крім того, рішення про проведення мобілізації може прийматися:

– відкрито – оголошується через засоби масової інформації;

– приховано – доводиться до органів державної влади, інших державних органів, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, «Укроборонпрому» закритими каналами оповіщення.

З моменту оголошення мобілізації або введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях дію будь-яких прийнятих нормативно-правових актів, що передбачають скорочення чисельності, обмеження комплектування або фінансування Збройних Сил України, інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв’язку, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, призупиняється.

Також передбачено укладення мобілізаційних контрактів на особливий період, врегульована військово-транспортна обов’язок. Так, безкоштовне залучення, вилучення, примусове відчуження транспортних засобів і техніки при мобілізації здійснюється військовими комісаріатами на підставі рішень місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, які оформляються відповідними розпорядженнями (рішеннями).

Що стосується призову на військову службу під час мобілізації встановлюються поважні причини неявки (несвоєчасного прибуття). До них відносяться:

– перешкода стихійного характеру, хвороба або інші обставини, які позбавляють можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

– смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, дідусі, бабусі) або близького родича його дружини (чоловіка).

Також врегульовано питання відстрочки, броні, фінансування та ін.

Урядовий законопроект № 6564 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зареєстрований у Верховній Раді 8 червня 2017 року.

Джерело:

ЮРЛІГА

Комментарии