Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок проведення планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування

0 23

Кабінет Міністрів України постановою від 16.03.2016 № 182
<http://www.drs.gov.ua/info/5027> затвердив П**орядок проведення спеціально
уповноваженим органом планових та позапланових перевірок додержання
органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування*

Порядок визначає процедуру проведення Державною регуляторною службою, як
спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, планових або
позапланових перевірок. Плани проведення перевірок розміщуватимуться на
офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби.

Строк проведення планової перевірки не може перевищувати 15 робочих днів, а
позапланової – 10 робочих днів.

Планова перевірка одного і того самого органу ліцензування проводиться не
частіше одного разу на рік, на підставі відповідного наказу. Під час
проведення позапланової перевірки вивчаються лише ті питання, що стали
підставою для її проведення.

ДРС <http://www.dkrp.gov.ua/info/5049> надсилатиме органу ліцензування
повідомлення про проведення планової перевірки не пізніше ніж за 10 днів до
її початку. У разі проведення позапланової перевірки орган ліцензування не
повідомляється.

Порядком також передбачено вимоги щодо підготовки документів, необхідних
для проведення перевірки та оформлення її результатів (наказ про проведення
перевірки, посвідчення на проведення перевірки), перелік питань, що
вивчаються під час проведення перевірки, тощо.

*ДРС затверджено План перевірок додержання органами ліцензування вимог
законодавства у сфері ліцензування на ІІ квартал 2016 року*

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» та пункту 4 Порядку проведення спеціально
уповноваженим органом планових та позапланових перевірок додержання
органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 №
182, наказом
ДРС від 24.03.2016 № 6 <http://www.drs.gov.ua/info/5029> затверджено План
перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері
ліцензування на ІІ квартал 2016 року.

Про проведення перевірки ДРС видає наказ, у якому зазначатимуться
найменування органу ліцензування, який перевірятиметься, тип перевірки
(планова), питання, які є предметом перевірки, підстава її проведення, дата
початку та закінчення перевірки, період діяльності органу ліцензування, що
підлягає перевірці.

Про проведення планової перевірки орган ліцензування письмово
повідомляється ДРС за 10 днів до її початку.

*Міністерство економічного розвитку і торгівлі України наказом від
23.03.2016 № 498 <http://www.drs.gov.ua/info/5028> затвердило План
проведення перевірок Державною регуляторною службою України додержання
вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру,
установленого порядку їх видачі на 2016 рік*

Про проведення перевірки видається наказ, у якому зазначаються найменування
дозвільного органу, що підлягає перевірці, тип перевірки та предмет
перевірки. На підставі наказу оформляється посвідчення
<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1651-13/print1453108250347670#n131>,
де зазначається склад комісії, номер і дата наказу, на виконання якого
здійснюється перевірка, тип перевірки, що проводиться, найменування
дозвільного органу, предмет перевірки та дати початку і закінчення
перевірки.

Повідомлення про проведення планової перевірки надсилається дозвільному
органу не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку проведення перевірки
в письмовій формі.

Джерело:

Кабiнет Мiнiстрiв України

Залиште коментар