Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Держава захистить права дітей у кримінальному провадженні

0 44

Уряд схвалив Національну стратегію реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року.

Відповідне розпорядження № 1027-р було прийнято на урядовому засіданні 18 грудня 2018 року.

Метою Стратегії є запровадження ефективних механізмів у системі юстиції щодо дітей, підвищення рівня соціального та правового захисту, зниження рівня злочинності, а також виправлення та соціальну реабілітацію неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом.

Для удосконалення системи судочинства у частині притягнення неповнолітніх до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень необхідно забезпечити:

– дотримання принципу презумпції невинуватості особи;

– належне та своєчасне повідомлення батьків або законних представників неповнолітнього про його затримання;

– доступ неповнолітніх до безоплатної вторинної правової допомоги шляхом удосконалення механізму швидкого залучення захисника;

– спеціалізацію суддів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення за участю неповнолітніх;

– дотримання принципу пропорційності призначеного адміністративного стягнення або заходу впливу вчиненому правопорушенню;

– дотримання принципу індивідуалізації відповідальності – скасування адміністративної відповідальності батьків за вчинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років адміністративних правопорушень і діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена КК України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність;

передбачити можливість звільнення неповнолітніх від відповідальності до розгляду справи судом з покладенням на них певних обов’язків (відвідування корекційних програм, закладу освіти тощо);

удосконалити положення КУпАП у частині захисту процесуальних прав неповнолітніх, що притягуються до адміністративної відповідальності, зокрема захисту їх права на конфіденційність, права неповнолітнього під час адміністративного затримання на утримування окремо від дорослих правопорушників, права особи, що притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законного представника на заявлення відводів;

запровадити механізм заміни адміністративного стягнення у вигляді штрафу іншим видом стягнення для неповнолітніх осіб, які не мають самостійного джерела доходів.

Принципами реалізації цієї Стратегії є: пріоритет захисту прав та свобод дитини; забезпечення належного захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; недискримінація; економія кримінальної репресії; відновлювальний підхід у здійсненні правосуддя за участю дітей; різнобічність та комплексність заходів; системність і наступність; забезпечення професійного підходу осіб, уповноважених на роботу із дітьми; підтримка сімей у вихованні дітей та забезпечення їх повноцінного розвитку; співпраця між державними органами і громадськими організаціями, впровадження найкращих практик та методів захисту прав і свобод дітей.

У главі «Захист прав дітей у кримінальному провадженні» визначено етапи ознайомлення дитини із системою кримінальної юстиції:

– досудове розслідування – на етапі досудового розслідування дитина вперше зустрічається із системою кримінальної юстиції. Від якості та повноти досудового розслідування залежить подальший перебіг кримінального провадження. Захист прав дітей на зазначеному етапі відіграє надважливу роль для повноцінної системи кримінальної юстиції;

– судове провадження – необхідно забезпечити обов’язкову спеціальну підготовку суддів, які розглядають кримінальні провадження, учасником яких є дитина; спеціалізоване навчання прокурорів, що підтримують державне обвинувачення у провадженнях щодо неповнолітніх; інформування безпосередньо дитини про обвинувачення і виклик її до суду; право на конфіденційність з урахуванням міжнародних стандартів та кращих практик; вирішення проблемних питань, що виникають під час судового розгляду у провадженнях за участю дітей, які є свідками або потерпілими, зокрема в частині визначення їх правового статусу;

– призначення покарання неповнолітнім та його виконання – останній етап судового процесу. Необхідно передбачити, що направлення до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків застосовується виключно до дітей, які не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, або звільнені від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру, в разі вчинення суспільно небезпечних діянь, які кваліфікуються як тяжкі та особливо тяжкі злочини; вирішити питання щодо існування шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації з одночасним впровадженням дієвої альтернативи таким закладам тощо;

– робота щодо ресоціалізації неповнолітніх.

Міністерству юстиції разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади доручено розробити та подати в шестимісячний строк Кабміну проект плану заходів з реалізації зазначеної Стратегії.

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/182919_derzhava-zakhistit-prava-dtey-u-krimnalnomu-provadzhenn

Залиште коментар