Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

11 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI.

0 39

11 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI.

Закон визначає правові засади функціонування депозитарної системи України, встановлює порядок реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних паперів.

Основними завданнями закону є створення централізованої депозитарної системи в Україні, уніфікація принципів та порядку здійснення діяльності учасниками депозитарної системи та взаємодії між ними.

Закон визначає, що в Україні можуть проводитися такі види депозитарної діяльності:

1) депозитарна діяльність Центрального депозитарію;

2) депозитарна діяльність Національного банку України;

3) депозитарна діяльність депозитарної установи;

4) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

5) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.

Законом встановлені мінімальні вимоги до статутного капіталу Центрального депозитарію (100 млн грн). Частка НБУ повинна становити не менше 25% + 1 акція. Також регулюються його виняткові повноваження, підстави призначення тимчасової адміністрації Центрального депозитарію, вимоги до його статуту і узгодження внесення до нього змін, порядок і принципи формування органів управління Центральним депозитарієм, а також порядок прийняття ними рішень.

Законом передбачено порядок і принципи взаємодії Центрального депозитарію та депозитарних установ по забезпеченню депозитарного обслуговування обігу цінних паперів в Україні, у тому числі порядку складання та надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Окрім цього, закон встановлює механізми захисту від розкриття і розголошення інформації з системи депозитарного обліку емісійних цінних паперів і вводить застосування електронного документообігу та використання електронного цифрового підпису між професійними учасниками депозитарної системи України, в тому числі з обліку прав власності на цінні папери.

Джерело:

сайт Верховної Ради України

Залиште коментар