Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Діє механізм проведення атестації судових експертів-психологів

0 72

Визначено процедуру проведення атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів експертам-психологам судовим. Також врегульовано порядок позбавлення кваліфікаційних класів експертів-психологів судових установ, в яких проводяться судово-психіатричні експертизи.

Відповідний Порядок затверджено наказом МОЗ від 6 квітня 2018 року № 635, який вступив чинності 15 червня 2018 року.

Атестацію експерта-психолога судового з метою привласнення (підтвердження) кваліфікації судового експерта і (або) кваліфікаційного класу проводить експертно-кваліфікаційна комісія МОЗ шляхом проведення співбесіди.

МОЗ затверджує персональний склад комісії, який формується з голови, заступника, секретаря і членів. Також до складу комісії входять фахівці і вчені, які мають кваліфікацію експертів-психологів судових і стаж практичної роботи за фахом не менше 5 років. Серед них повинен бути фахівець з процесуальних питань судової експертизи.

Члени комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах. На час їх роботи в комісії зберігається основне місце роботи (посада) і середній заробіток.

Засідання комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин її складу. Рішення приймається простою більшістю голосів.

За результатами атестації комісія приймає одне з таких рішень:

– про присвоєння кваліфікації судового експерта і (або) кваліфікаційного класу,

– про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації та (або) кваліфікаційного класу,

– про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації та (або) кваліфікаційного класу.

Також затверджено перелік документів, які заявники подають до комісії.

У разі прийняття комісією рішення про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта і (або) кваліфікаційного класу особі протягом 10 робочих днів видається свідоцтво або робиться відмітка в ньому про продовження терміну його дії.

Термін дії свідоцтва становить 5 років з можливістю продовження. У разі його втрати або пошкодження видається дублікат.

Заявник, якому відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації, може повторно пройти атестацію не раніше ніж через півроку.

Крім того, встановлено випадки, коли такий експерт позбавляється кваліфікації.

Джерело:

ЮРЛІГА

Залиште коментар