Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Антирейдерський Закон № 159-IX набрав чинності. Що отримує бізнес?

0 38

 

2 листопада 2019 року набрав чинності так званий «антирейдерський» Закон № 159-ІX, основною метою якого є посилення захисту права власності фізичних та юридичних осіб, а також запобігання рейдерству.

Закон вносить зміни до цілого ряду Законів України, серед яких Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” та Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

До ключових змін та нововведень, які запроваджуються Законом та безумовно вплинуть на діяльність юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, варто віднести наступні:

Зміна порядку погодження правочинів, що перевищують 50% вартості активів ТОВ та ТДВ (значні правочини). Імперативну вимогу ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» щодо погодження значних правочинів виключно рішенням загальних зборів учасників ТОВ та ТДВ змінено і надано право учасникам ТОВ та ТДВ самостійно визначити в статуті порядок погодження значних правочинів.

Узгоджено положення Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” та Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” в частині спадкоємців учасників ТОВ. Наразі, для здійснення державної реєстрації змін в ЄДР, що пов’язані з заміною померлого учасника ТОВ його спадкоємцем, не потрібно подавати згоду інших учасників ТОВ на вступ спадкоємця до ТОВ.

Встановлено обов’язкові вимоги до форми документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР та пов’язані з участю в товаристві, статутним капіталом та розміром часток учасників товариства. Відтепер, заяви про вступ або вихід з товариства, акти приймання-передачі частки у статутному капіталі, рішення загальних зборів про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників, а також рішення про виключення учасника з товариства, передавальні акти, розподільчі баланси обов’язково викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів.

Запроваджено обов’язок державних реєстраторів перевіряти обсяг цивільної правоздатності та дієздатності осіб, що звертаються за вчиненням реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (Реєстр прав на нерухомість) та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Така перевірка здійснюється державним реєстратором щодо громадян України та юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України, – на підставі відомостей, отриманих з відповідних Державних реєстрів; щодо іноземців або осіб без громадянства – на підставі документа, що встановлює особу і є підставою для перебування в Україні; а для юридичної особи – нерезидента – на підставі легалізованого у встановленому порядку витягу з відповідного реєстру та, за необхідності, її установчих документів (їх копій), належним чином легалізованих.

Встановлено форму документа, що підтверджує повноваження представника діяти від імені юридичної особи при проведенні реєстраційних дій в Реєстрі прав на нерухомість та ЄДР. Віднині таким документом може бути лише нотаріально посвідчена довіреність або відомості з ЄДР про особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи.

Надано можливість учаснику та/або керівнику юридичної особи безоплатно та в режимі реального часу за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку здійснювати моніторинг статусу відомостей про юридичну особу в ЄДР та отримувати інформацію про факти подання або прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій.

Передбачено повну екстериторіальність для фізичних осіб-підприємців (тобто можливість здійснювати реєстраційні дії незалежно від їх місцезнаходження на підставі документів в паперовій або електронній формі) та збережено часткову екстериторіальність для юридичних осіб, що передбачає можливість здійснення реєстраційних дій незалежно від їх місцезнаходження лише на підставі документів в електронній формі.

Джерело: rada.gov.ua

_______________________________________________________________________________________________

Цей огляд останніх змін до чинного законодавства України не є юридичною консультацією і може бути
використаний виключно для отримання загальної інформації.

Залиште коментар