Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Національний банк України продовжує пом’якшення валютного регулювання

0 19

Національний банк України продовжує поступоволібералізувати адміністративні обмеження нагрошово-кредитному та валютному ринках. На цеспрямована постанова Правління Національногобанку України № 192 від 24 березня 2016 року “Провнесення змін до постанови ПравлінняНаціонального банку України від 03 березня 2016 року №140”.

 

Пом’якшення окремих норм із комплексутимчасових антикризових заходів сприятимедокапіталізації банків, реструктуризації зовнішніхкредитів та забезпеченню прозорого застосуваннянорми щодо заборони на дострокове погашеннярезидентами зовнішніх кредитів та позик.

 

Зокрема зазначеною постановою пом’якшуютьсянорми щодо проведення операцій за зовнішнімикредитами/позиками. Дія заборони достроковогопогашення зовнішніх кредитів/позик не будестосуватися внесення змін до договору щодоперіодичності сплати процентів або перенесеннядати їх виплати не більше ніж на 180 днів. Такождоповнюється перелік виключень з цієї заборонивипадком, коли відбувається достроковепогашення кредиту, позики, надані за участііноземного експортно-кредитного агентства.

 

Також дозволяється використання інвестиційнихрахунків нерезидентів-інвесторів для зарахуваннясум, що заборгував такому нерезидентууповноважений банк за окремою валютноюоперацією. Дозвіл буде діяти, якщо одночаснодотримано такі умови: уповноважений банк євласником індивідуальної ліцензії напереказування іноземної валюти за межі Українидля проведення окремої валютної операції; коштиперераховуються на інвестиційний рахунокнерезидента-одержувача в межах сум та строків,дозволених індивідуальною ліцензією; кошти зінвестиційного рахунку будуть використанівиключно на цілі збільшення капіталу банку.

 

Прийняті зміни покликані:

 

– полегшити резидентам здійсненняреструктуризації зовнішніх кредитів, позик(зокрема тих, що надані за участі іноземнихекспортно-кредитних агентств);

 

– сприяти виконанню програм капіталізації тихуповноважених банків, що мають заборгованістьперед нерезидентом за окремою валютноюоперацією (у зв’язку із запровадженнямтимчасових обмежень на переказування коштів замежі України на підставі індивідуальних ліцензій).

 

Постанова набирає чинності 26 березня 2016 року ідіє до 08 червня 2016 року включно. Протенезалежно від строків її дії, Національний банкУкраїни планує й надалі продовжувати поступовулібералізацію валютного регулювання, якщо цьомусприятиме стан валютного ринку та українськоїекономіки в цілому.

Джерело:

Нацбанк

Залиште коментар