Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Наказ про зміни в Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

0 18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.02.2009 м. Київ № 257/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.02.2009 за № 142/16158

Про внесення змін до Інструкції
з ведення Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» (зі змінами) та з метою ефективного функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян в органах юстиції

НАКАЗУЮ:

 1. Внести до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.07.2008 за № 691/15382, такі зміни:
  1.1. У главі 2.1 розділу ІІ:
  після пункту 2.1.10 доповнити новим пунктом 2.1.11 такого змісту:
  «2.1.11. У разі тимчасової відсутності доступу до Реєстру (через перебої в електропостачанні, електрозв’язку тощо ), як виняток, допускається складання реєстратором актових записів цивільного стану без використання Реєстру з подальшим обов’язковим внесенням відомостей цих актових записів до Реєстру в день усунення причин, що перешкоджали доступу до Реєстру.
  У таких випадках внесення до Реєстру відомостей актових записів цивільного стану провадиться у порядку, передбаченому пунктом 4.5 розділу ІV, за винятком внесення до Реєстру позначки «Архівний». У графі «Для відміток» паперового носія такого актового запису додатково зазначаються причини, які призвели до реєстрації акту цивільного стану без використання Реєстру.
  До законодавчого врегулювання у такому ж порядку провадиться реєстратором реєстрація розірвання шлюбу в установі виконання покарань за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 16.10.2008 № 1761/5 «Про тимчасове врегулювання питання реєстрації розірвання шлюбу осіб, засуджених до позбавлення волі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2008 за № 987/15678.»;
  1.2. У главі 2.2 розділу ІІ:
  доповнити підпункт «в» пункту 2.2.1 після абзацу шостого абзацом сьомим такого змісту:
  «відомості про особу, яка отримала повторне свідоцтво про реєстрацію акту цивільного стану (прізвище, ім’я, по батькові).»;
  1.3. У розділі ІІІ:
  в абзаці другому пункту 3.6 цифри «17» замінити цифрами «24»;
  1.4. У додатку 4 до Інструкції:
  в абзаці 19 після слів «розірвання шлюбу» доповнити словами «(за наявності)»;
  після абзацу двадцять третього доповнити абзацами двадцять четвертим – двадцять шостим такого змісту:
  «Відомості про анулювання актового запису про шлюб (за наявності):
  дата і номер рішення суду;
  повне найменування суду, яким постановлене рішення, або дата і номер висновку відділу реєстрації актів цивільного стану, найменування відділу реєстрації актів цивільного стану, яким складено висновок».
  У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий – двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим – двадцять дев’ятим.
 2. Департаменту у справах цивільного стану громадян (Кунда В.В.):
  2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами).
  2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 3. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома відділів реєстрації актів цивільного стану та забезпечити його належне застосування в роботі.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра Ємельянову І.І., Цоклана В.І.

Міністр Микола Оніщук

Залиште коментар