Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

КСУ надав висновок щодо скасування адвокатської монополії

0 9

Конституційний Суд України надав висновок у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр. № 1013) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Про це повідомляє Відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Із висновком можна ознайомитися за посиланням.

Цим висновком КСУ визнав законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (далі – законопроект) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158  Конституції України.

Законопроектом пропонується:

“І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:

1. Статтю 1312 викласти в такій редакції:

Стаття 1312. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.

Незалежність адвокатури гарантується.

Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом.

Виключно адвокат здійснює захист особи від кримінального обвинувачення“.

2. Підпункт 11 пункту 161 Розділу ХV “Перехідні положення” вилучити.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування”.

Здійснюючи перевірку законопроекту на предмет його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України, КСУ виходив з такого.

Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України (ч. 1 ст. 157 Конституції України).

Конституційний Суд України виходить із того, що запропоновані розділом I Законопроекту зміни до Конституції України розширюють можливості здійснення представництва в суді“, – зазначили у КСУ.

У Висновку зазначено, що поняття “надання професійної правничої допомоги” не тотожне поняттю “представництво особи в суді”. Надання професійної правничої допомоги здійснюють адвокати, натомість представництво особи у суді може бути здійснене за вибором особи адвокатом або іншим суб’єктом. З аналізу ч. 1 ст. 1312 Конституції України у системному зв’язку з її ст. 59 випливає позитивний обов’язок держави, який полягає в гарантуванні участі адвоката у наданні професійної правничої допомоги особі з метою забезпечення її ефективного доступу до правосуддя за рахунок коштів держави у випадках, передбачених законом.

КСУ констатував, що запропоновані розділом І Законопроекту зміни до ст. 1312, підпункту 11 п. 161 розділу ХV “Перехідні положення” Конституції України не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, а отже, відповідають вимогам ч. 1 ст. 157 Конституції України.

Розділ II Законопроекту такого змісту: “Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування” не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, не спрямований на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, а отже, є таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 157 Конституції України.

Також КСУ констатував, що на час надання ним цього висновку рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану за процедурою, визначеною Конституцією України, не ухвалено, тому юридичних підстав, які б унеможливлювали внесення змін до Конституції України, немає.

З огляду на вказане КСУ вважає, що законопроект відповідає вимогам ч. 2 ст. 157 Конституції України.

У Висновку зазначається, що ВРУ IX скликання впродовж року законопроект не розглядала та впродовж строку своїх повноважень не змінювала положень ст. 1312, підпункту 11 п. 161 розділу ХV “Перехідні положення” Конституції України, а отже, законопроект відповідає вимогам ст. 158 Конституції України.

З огляду на наведене КСУ вважає, що законопроект відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Висновок Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Залиште коментар