Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Інформацію про корупціонерів оприлюднюватимуть

0 23

Постанова КМУ від 08.12.2009 р. №1315 «Про затвердження Порядку накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення»

Статтею 8 Закону України від 11.06.2009 р. №1506-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» встановлено, що юридичним особам, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, протягом п’яти років з дня набрання рішенням суду законної сили забороняється провадити діяльність від імені держави чи будь-яку іншу діяльність з надання державних послуг на договірних засадах. Крім того, таким юридичним особам не можуть надаватися протягом зазначеного терміну кошти та майно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права та юридичних осіб, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету.

На реалізацію зазначеної норми КМУ затвердив Порядок накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення.

Під юридичними особами, притягнутими до відповідальності за корупційні правопорушення, слід розуміти таких осіб, щодо яких є рішення суду, яке набрало законної сили, у справі про притягнення юридичної особи до відповідальності та накладення стягнення за вчинення від її імені та в її інтересах керівником такої юридичної особи, її засновником, учасником чи іншою уповноваженою особою самостійно або у співучасті будь-якого зі злочинів, передбачених статтею 209, частинами першою або другою статей 2354, 2355, статтями 364, 365, 368, 369 і 376 Кримінального кодексу.

Інформація про вищезазначених юридичних осіб розміщуватиметься на офіційному веб-сайті КМУ (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади) з метою забезпечення безоплатного доступу до неї органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, юридичних осіб, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, громадян.

Залиште коментар