Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

GRECO підвищила рейтинг України

0 16

Група держав Ради Європи проти корупцiї (GRECO) пiдвищила рейтинг виконання та визнала, що Україна впоралася з реалiзацiєю антикорупцiйних рекомендацiй GRECO, сайт Укрдержреєстру.

“За результатами розгляду звiту GRECO пiдвищила рейтинг виконання та вiдповiдно визнала виконаними рекомендацiї щодо розробки та впровадження антикорупцiйної стратегiї й плану дiй з її виконання, а також щодо прийняття модельного кодексу поведiнки публiчних службовцiв й запровадження їх навчання з питань запобiгання i протидiї корупцiї, професiйної етики”, – наводить прес-служба слова голови Укрдержреєстру Дмитра Ворони, який очолив українську делегацiю.

Згiдно з iнформацiєю, на засiданнi GRECO в Страсбурзi українська делегацiя представила третiй додатковий звiт iз виконання країною антикорупцiйних рекомендацiй цiєї органiзацiї, наданих за результатами спiльних першого та другого раундiв оцiнювання.

“GRECO привiтала залучення громадськостi до оцiнки стану реалiзацiї Державної програми щодо запобiгання i протидiї корупцiї на 2011-2015 роки та плани уряду щодо внесення змiн до зазначеної програми на пiдставi пропозицiй громадських органiзацiй”, – зазначив Д.Ворона.

GRECO було створено Радою Європи в 1999 роцi для здiйснення монiторингу дотримання антикорупцiйних стандартiв органiзацiї. На сьогоднi членами GRECO є 49 держав (48 європейських держав та США).

Україна приєдналася до GRECO 1 сiчня 2006 року, ратифiкувавши Цивiльну конвенцiю Ради Європи про боротьбу з корупцiєю.

 

Джерело:

ЮВУ

Залиште коментар