Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ МАЮТЬ НАМІР ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ З КЛОПОТАННЯМ ПРО ДОЗВІЛ МАТИ ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ ПІД ЧАС ЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 31 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ

0 33

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ МАЮТЬ НАМІР ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ З КЛОПОТАННЯМ ПРО ДОЗВІЛ МАТИ ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ ПІД ЧАС ЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 31 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ

Відповідно до частини другої статті 69 Закону України “Про вибори Президента України” громадська організаціядо статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, може звернутися до Центральної виборчої комісії не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України.

Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань визначає Закон України “Про громадські об’єднання”.

За змістом частин першої – третьої статті 1 зазначеного Закону громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Отже, лише громадська організаціяяка зареєстрована у встановленому законом порядку та до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, може звернутися до Центральної виборчої комісії щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України.

Законом України “Про вибори Президента України” встановлено необхідність звернення до Центральної виборчої комісії саме з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів, яке створить обґрунтовані підстави для розгляду Комісією вказаного питання, що обумовлює наявність оригіналу такого документу, а не його копії, сканованої версії тощо.

Слід звернути увагу, що Центральна виборча комісія може надати дозвіл мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року лише тим громадським організаціям, клопотання від яких надійдуть до Комісії не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів, тобто до 29 січня 2019 року включно.

Водночас з метою підтвердження відповідності громадських організацій вимогам Закону України “Про вибори Президента України”, зокрема на предмет віднесення до їх статутної діяльності питань виборчого процесу і спостереження за ним, та більш оперативного вирішення Комісією питань про надання таким громадським організаціям дозволу мати офіційних спостерігачів до зазначеного клопотання варто додавати належним чином засвідчені копії статуту (витяг із статуту) громадської організації та документа про державну реєстрацію громадської організації.

У свою чергу для забезпечення довіри до виборчого процесу як з боку самих виборців,  інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, так і з боку міжнародної спільноти Комісія докладе всіх можливих зусиль щодо дотримання принципів публічності та відкритості виборчого процесу, а також прозорості проведення виборчих процедур, зокрема шляхом сприяння в межах повноважень вільному спостереженню за виборами у визначених законом формах.

Також Комісія зауважує, що дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів наділяє відповідних суб’єктів не лише правами, але й покладає на них низку обов’язків. Отже, дотримуючись міжнародних демократичних принципів, вбачається недопустимим зловживання наданими офіційним спостерігачам правами чи використання їх з метою, не пов’язаною із спостереженням за виборами.

Комісія закликає громадян, громадські організації поставитись із повною відповідальністю до наданих законом прав і обов’язків під час виборчого процесу з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

Відділ взаємодії із засобами масової інформації
Секретаріату Центральної виборчої комісії

Залиште коментар