Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Чи є майбутнє у молодих спеціалістів з права?

0 23

На це питання дало відповідь у розширене засідання Науково-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, присвячене розгляду проекту Галузевого стандарту підготовки молодшого спеціаліста з права: освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми, яке відбулось у Севостополі.

У роботі засідання взяли участь судді, працівники органів Державної судової адміністрації і Міністерства юстиції України, органів місцевого самоврядування, а також представники 48 навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» кваліфікації «Молодший спеціаліст з права».

Відкрив засідання голова Науково-методичної комісії з права д.ю.н., професор, академік НАПрН України Ю.П.Битяк, який звернув увагу на те, що основними завданнями вищих навчальних закладів є надання доступу до високоякісної вищої освіти з одночасним забезпеченням конкурентоспроможності і академічної мобільності підготовлених фахівців. Зважаючи на це, першочерговим є чітке визначення переліку первинних посад, які можуть обіймати молодші спеціалісти, що дозволить визначити перелік необхідних для виконання професійних функцій компетенцій та шляхи їх набуття через оволодіння освітньо-професійною програмою підготовки. Одночасно необхідно забезпечити можливість ступеневої підготовки фахівця від молодшого спеціаліста до бакалавра, магістра (спеціаліста).

 

У виступі голови групи з розробки стандартів підготовки молодшого спеціаліста з права Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, директора Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», д.ю.н., професора, академіка НАПрН України Н.О. Гуторової був наданий докладний аналіз проектів освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста з права. Зазначено, що підготовлені проекти цих документів у цілому відповідають вимогам, які пред’являються, а тому робоча група просить прийняти їх за основу. Така пропозиція обумовлена необхідністю їх подальшого коригування з урахуванням пропозицій, які надійшли від представників вищих навчальних закладів, результатів обговорення на цьому засіданні, а також динаміки розвитку чинного законодавства про вищу освіту.

Голова Апеляційного Суду м. Севастополя С.В.Погребняк підкреслив важливість підготовки молодших спеціалістів з права як фахівців, які здійснюють організаційно-технічний супровід юридичної діяльності. Він висловив думку, що запропоновані зараз на рівні відомчої інструкції вимоги щодо освітньо-кваліфікаційного рівня працівників суду є в багатьох випадках штучно завищеними. Молодший спеціаліст з права, термін підготовки якого встановлений на рівні 3 років, здатний виконувати професійні функції щодо організаційно-технічного супроводу діяльності суду (роботу секретарів, архіваріусів, діловодів, судових розпорядників тощо).

Аналіз відповідності представленого проекту Галузевого стандарту чинному законодавству був наданий начальником відділу змісту та технологій навчання молодших спеціалістів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Л.О. Котоловець. Зазначено, що представлений проект Галузевого стандарту підготовки молодших спеціалістів з права може бути взятий за основу, а його доопрацювання має відбутися з урахуванням запровадження в Україні Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.

Заступник голови Науково-методичної комісії з права, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України А.Г. Бобкова внесла пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми шляхом поділу дисципліни «Адміністративне право України» на «Адміністративне право» та «Адміністративне судочинство», обов’язкового включення до дисципліни «Трудове право» окремого модулю «Охорона праці» обсягом не менше 1,5 кредити з окремим оцінюванням знань цього модулю під час проведення підсумкового контролю. Крім того, на її думку, дисципліна «Конституційне право зарубіжних країн» має бути виключена із нормативної частини освітньо-професійної програми, а в межах викладання кожної правової дисципліни обов’язково слід розглядати окремою темою правове регулювання відповідних відносин у зарубіжних країнах.

В обговоренні виступили члени Науково-методичної комісії з права, а також представники вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів з права. Вони підтримали пропозицію взяти представлені проекти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми за основу, а також внесли пропозиції щодо їх удосконалення. Жваву дискусію викликали питання щодо державної атестації молодших спеціалістів з права, термінів навчання, первинних посад, яка можуть займати молодші спеціалісти тощо.

Як підсумок, комісія ухвалила рішення прийняти представлені проекти освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста з права за основу, доручити голові робочої групи д.ю.н., проф. Н.О. Гуторовій здійснити їх доопрацювання з урахуванням висловлених пропозицій, а також направити до зацікавлених міністерств і відомств України пропозиції щодо розширення переліку первинних посад, які може обіймати молодший спеціаліст з права.

 

Лесь Курінний

Теги:

Залиште коментар