Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Президент ветував закон щодо підсудності справ із питань земельних відносин

15
Президент України наклав вето на прийнятий Верховною Радою України 25 червня 2009 року Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин». 
Нагадаємо, що цим законом до підвідомчості господарських судів віднесли «справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб’єкти господарської діяльності».
На переконання глави держави, прийнятий ВРУ закон значно звужує права позивача та погіршує його положення у справах щодо протиправності рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень відносно об’єктів земельних відносин.
У свої пропозиціях до закону Президент також зазначив, що відповідно до діючої сьогодні процедури в разі розгляду справ щодо протиправності рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повноважень у порядку адміністративного судочинства обов’язок доказування правомірності свого рішення покладено саме на суб’єкта владних повноважень, а не на фізичну чи юридичну особу. У свою чергу Господарський процес не передбачає такі преференції для позивача. 
«Слід також зауважити, що в адміністративному судочинстві на відміну від інших видів судочинства допускаються випадки, коли суд зобов’язаний вийти за межі вимог адміністративного позову, якщо спосіб захисту, який пропонує позивач, є недостатнім для повного захисту його прав, свобод та інтересів», ─ наголошує глава держави.
Такої ж думки дотримуються у Вищому адміністративному суді України. Так, у висновках до зазначеного законопроекту Правового управління ВАСУ йдеться про створення плутанини в правовому регулюванні земельних відносин, оскільки внесені зміни до відповідних статей Господарського процесуального кодексу прямо суперечать теорії права та положенням чинних процесуальних законів, а також судовій практиці розгляду подібних спорів.
Крім цього, як зазначено у висновках ВАСУ, подібні зміни процесуального законодавства суперечать нормам статті 55 Конституції України, які гарантують кожній особі оскарження в суді рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень.
До речі, питання компетенції адміністративної юстиції у сфері земельних відносин бере свій початок з часів становлення адміністративного судочинства в Україні ще на початку 20-го століття. Так історично склалося, що питання державної реєстрації, формальних процедур та подібних до них, пов’язаних з участю держави у земельних відносинах як регулятора, реєстратора та іншими владними функціями (землемірна чи грунтознавчо-землевпорядна тощо) належали, як того і вимагає логіка поділу права на публічне і приватне, до публічного права, а відповідні спори – до відання адміністративних судів.
Комментарии