Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Юридична вiдповiдальнiсть суб’єктiв фiнансового права у механiзмi правового забезпечення фiнансової безпеки України

Оберіть опції для передплати

ISBN 978-966-667-400-8
Рік видання 2010
Кількість сторінок 592
Автор Е.С.Дмитренко
Видавництво Юрінком Iнтер

Артикул: 978-966-667-400-8 Категорія:

Опис

Монографiю присвячено малодослiдженiй у сучаснiй юридичнiй лiтературi темi — аналiзу механiзму правового забезпечення фiнансової безпеки та мiсця в ньому юридичної вiдповiдальностi суб’єктiв фiнансового права. Розкривається сутнiсть понять «безпека», «нацiональна безпека», «нацiональнi iнтереси», «фiнансова безпека», «фiнансовi iнтереси», «система фiнансової безпеки». Дослiджується механiзм забезпечення фiнансової безпеки держави та роль у ньому фiнансово-правових засобiв. Розглядаються повноваження суб’єктiв фiнансового права у захистi фiнансової системи вiд протиправних посягань. Проводиться комплексне дослiдження iнституту юридичної вiдповiдальностi суб’єктiв фiнансового права та визначається його мiсце у механiзмi правового забезпечення фiнансової безпеки. Окремий роздiл стосується розгляду пiдстав юридичної вiдповiдальностi суб’єктiв фiнансового права та їх впливу на фiнансову безпеку України. Автор аналiзує проблеми застосування юридичної вiдповiдальностi за бюджетнi, податковi правопорушення, правопорушення у сферi державних (місцевих) запозичень, грошового обiгу та розрахункiв, валютного регулювання у розрiзi фiнансової безпеки держави. У роботi сформульовано висновки та пропозицiї з метою удосконалення iнституту юридичної вiдповiдальностi суб’єктiв фiнансового права та гарантування фiнансової безпеки України.Для наукових працiвникiв, викладачiв, аспiрантiв, студентiв (курсантiв) та слухачiв юридичних навчальних закладiв i факультетiв.

Зміст