Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Українське кримінальне право. Загальна частина

280,00 

ISBN 978-966-667-553-1
Рік видання 2013
Кількість сторінок 711
Автор за заг. ред. В. Навроцького
Видавництво Юрінком Iнтер

Опис

У під­ру­ч­нику висвітлю­ють­ся питання загаль­ної частини криміналь­но­го права України
з ураху­ванням здо­бу­тків вітчизняної криміналь­но-право­вої нау­ки. Акцент зроблений не на ко­менту­ванні чинно­го КК України, а на аналізі по­ложень, які є стабіль­ними і зберігають акту­аль­ність при змінах законо­давства. Для тих, хто вивчає криміналь­не право чи вдо­ско­налює свої знання з цієї дисципліни.

ISBN 978-966-667-553-1
Рік видання 2013
Кількість сторінок 711
Автор за заг. ред. В. Навроцького
Видавництво Юрінком Iнтер