Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Спадкове право

ISBN 978-966-667-356-8
Рік видання 2009
Кількість сторінок 352
Автор Ю.О.Заiка, Є.О.Рябоконь
Видавництво Юрінком Iнтер

Опис

У навчальному посiбнику на базi аналiзу норм Цивiльного кодексу України 2003 р. i практики їх застосування, в тому числi новiтньої постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» вiд 30 травня 2008 р. № 7, розкрито змiст i суть новел спадкового законодавства. Розглядається коло питань, пов’язаних як iз загальними положеннями спадкового права, так i, безпосередньо, iз спадкуванням за заповiтом i за законом, здiйсненням спадкових прав, особливiстю подiлу спадщини мiж спадкоємцями i оформленням права на спадщину. Певна увага придiлена iсторiї розвитку вiтчизняного спадкового законодавства.Для студентiв, аспiрантiв, нотарiусiв, суддiв, а також для всiх, хто цiкавиться питаннями спадкового права.