Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Договори в корпоративному праві: проблеми теорії та практики: монографія

880,00 

Автор Дорошенко Л. М.
Київ: Юрінком Інтер,
Рік 2023. сторінок 542
ISBN 978-966-667-826-6

Опис

У монографії розглянуто загальнотеоретичні положення про договір-
не регулювання корпоративних відносин, визначено методологічні заса-
ди дослідження договорів у корпоративному праві, виявлено теоретичні
проблеми свободи договору в корпоративному праві, її обмеження,
досліджено генезис договірного регулювання корпоративних відносин.

Визначено поняття, сутність та правову природу корпоративного
договору у механізмі корпоративного управління, виявлено теоретичні
та практичні проблеми укладення, виконання та розірвання корпора-
тивного договору, застосування способів захисту прав сторін корпора-
тивного договору, запропоновано шляхи їх вирішення та основні
напрями удосконалення правового регулювання відносин щодо дого-
ворів у корпоративному праві.

Досліджено договори щодо обов’язкового продажу та придбання
акцій, інші договори, які опосередковують корпоративні відносини
(M&A, договори про створення товариства, договори про припинення
товариства тощо).

Проаналізовано норми чинного корпоративного законодавства
України та зарубіжних країн, правозастосовна практика, доктрина
господарського та корпоративного права щодо договірного регулюван-
ня корпоративних відносин.

Для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів, сту-
дентів, практичних працівників правозастосовних органів та всіх, хто
цікавиться проблемами корпоративного права.

 

Zmist_Договори_в_корпорат_праві…