Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.
Архивы по месяцам

Травень 2018

Періодичні видання

Передплачуйте правові фахові видання: Журнал "Бюлетень законодавства і юридичної практики України" Є одним з масових професійних видань України. Видання поширює практичну, наукову та науково-методичну правову…

Уряд затвердив План заходів на 2018 рік з реалізації Нацстратегії розвитку громадянського…

Третій рік поспіль ми разом з інституціями громадянського суспільства спільно рухаємось, впроваджуючи Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, яка була затверджена Указом…

Уряд ухвалив пакет рішень, які значно спрощують умови ведення бізнесу

10 травня Кабінет Міністрів України ухвалив пакет рішень, які значно спрощують умови ведення бізнесу. Рішення були розроблені Мінекономрозвитку за підтримки Офісу ефективного регулювання. Так, зокрема, одна з ініціатив Мінекономрозвитку -…

Уряд затвердив План заходів на 2018 рік з реалізації Нацстратегії розвитку громадянського…

Третій рік поспіль ми разом з інституціями громадянського суспільства спільно рухаємось, впроваджуючи Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, яка була затверджена Указом Президента…

З розширенням повноважень місцеве самоврядування зобов’язане забезпечити розвиток критичної…

Розширюючи повноваження органів місцевого самоврядування у сфері водопостачання та водовідведення, ми надаємо й зобов’язання забезпечити розвиток критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення. Органи місцевого самоврядування…

У Комітеті з питань запобігання і протидії корупції відбулася зустріч з представниками програми…

У Комітеті з питань запобігання і протидії корупції відбулася робоча зустріч із керівником програми Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні Екою Ткешелашвілі та старшим антикорупційним радником цієї програми Клеменсом…

Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону про внесення змін до статті 11…

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державні нагороди…

Які осо­б­ли­во­с­ті здій­с­нен­ня сі­мей­них прав та ви­ко­нан­ня сі­мей­них обо­в’я­з­ків…

Як­що ди­ти­на або осо­ба, діє­зда­т­ність якої об­ме­же­на, не може са­мо­стій­но здій­с­ню­ва­ти свої пра­ва, ці пра­ва здій­с­ню­ють ба­тьки, опі­кун або са­мі ці осо­би за до­по­мо­гою ба­ть­ків чи пік­лу­ва­льни­ка. На­при­клад,…

Чи впра­ві чле­ни сі­м’ї пе­ре­да­ва­ти чи пе­ре­кла­да­ти свої пра­ва та обо­в’я­з­ки на ін­ших…

Сі­мей­ні пра­ва та обо­в’я­з­ки без­по­се­ре­д­ньо здій­с­ню­ють­ся уча­с­ни­ка­ми сі­мей­них від­но­син. Здій­с­нен­ня сі­мей­них прав та вико­нан­ня сі­мей­них обо­в’я­з­ків ма­ють пе­в­ні осо­б­ли­во­с­ті, які по­ляга­ють в…

З до­ся­г­нен­ням яко­го ві­ку ви­ни­кає пра­во осо­би на ство­рен­ня сі­м’ї?

Ко­ж­на осо­ба, яка до­ся­га шлю­б­но­го ві­ку, має пра­во на створен­ня сі­м’ї. Від­по­ві­д­но до ви­мог ст. 22 СК шлю­б­ний вік для жі­нки вста­но­в­лю­єть­ся у сім­на­д­цять, а для чо­ло­ві­ка — у ві­сім­на­д­цять ро­ків. З цьо­го…