Юридична практика - це універсальне визначення однієї із основних складових правової реалії. Кожен суб'єкт правозастосування (судові, правоохоронні, правозахисні органи, органи влади та місцевого самоврядування тощо) у межах певної компетенції приймають ті чи інші рішення.

Юридична практика поділяється на складові частини. Це, зокрема, судова практика, слідча практика, оперативна процесуальна практика, нотаріальна практика, прокурорська практика тощо. Кожен із напрямів юридичної практики має свої кількісні та якісні параметри. В збірках, юридичній періодиці, зокрема в газеті «Юридичний вісник України» описуються приклади (акти) юридичної практики,  аналізуються її стан, закономірності та недоліки.

Аналітична юриспруденція
Право на захист або право на адвокатську монополію

05.02.2016

Правнича монополія або позбавлення конституційного права

Право на правду в інформаційно-податкових відносинах

28.01.2016

Олександр Нечитайло і Антон Поляничко проаналізували законодавство, яке має застосовуватися у суперечках про оскарження дій контролюючих органів по внесенню відкоригованих показників до інформаційних баз даних

І знову пеня по аліментах. Помилка чи спроба змінити правову позицію?

30.11.2015

Стаття Павла Хом'яка, директора ЮК «Антарес» ®, м Дніпропетровськ

Ще раз про податковий кредит: позиції судів

09.11.2015

Стаття юристів АК «Кравець і партнери»