Мінфін визначився, як буде надавати узагальнюючі податкові консультації

29.10.2017

Затверджено Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій

Мінфін буде надавати узагальнюючі податкові консультації за результатами періодичного узагальнення індивідуальних податкових консультацій ДФС і в разі наявності обставин, які свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства.

Приймати рішення про те, які саме узагальнюючі податкові консультації необхідно надати, буде спеціальний Експертна рада, засідання якого будуть проходити не рідше разу на квартал. Підготовкою консультацій займеться відповідальний підрозділ Мінфіну.

Узагальнюючі податкові консультації затверджуються наказом Мінфіну і публікуються на офіційному сайті Мінфіну протягом п'яти календарних днів з дня їх надання.

Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій затверджений наказом Мінфіну від 27 вересня 2017 року № 811.

Джерело:

ЮРЛІГА