Інтернет-Магазин

Новинки

 • Транзитивність у правовій сфері: монографія.

  Опис »

  170.00 грн.

 • Щоденник-довідник правника 2016

  Опис »

  110.00 грн.

 • Зразки процесуальних документів кримінального провадження.

  Опис »

  140.00 грн.

 • Адміністративне право України (у схемах та коментарях)

  Опис »

  150.00 грн.

 • Право інтелектуальної власності : підручник

  Опис »

  220.00 грн.

 • Сучасна правова енциклопедія

  Опис »

  140.00 грн.

 • Адміністративна відповідальність. Курс лекцій.

  Опис »

  200.00 грн.

 • Історія держави та права України : навчальний посібник

  Опис »

  200.00 грн.

 • Загальне адміністративне право

  Опис »

  220.00 грн.

 • Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.

  Опис »

  400.00 грн.

Акція

 • Право інтелектуальної власності

  Опис »

  30.00 грн.

 • Правове становище господарських об’єднань в Україні

  Опис »

  30.00 грн.

 • Фінансова енциклопедія

  Опис »

  68.00 грн.

 • Судова практика Вищого адміністративного суду України 2006-2008

  Опис »

  20.00 грн.

 • Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів

  Опис »

  20.00 грн.

 • Англійська мова в міжнародних документах з прав людини: Навч. посіб.

  Опис »

  20.00 грн.

 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

  Опис »

  30.00 грн.

 • Хрестоматія з правознавства

  Опис »

  20.00 грн.

 • Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів

  Опис »

  20.00 грн.

 • Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

  Опис »

  30.00 грн.