Інтернет-Магазин

Новинки

 • Сімейне право України

  Опис »

  220.00 грн.

 • Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія

  Опис »

  250.00 грн.

 • Бюджетний кодекс України. Податковий кодекс України.

  Опис »

  150.00 грн.

 • Кримінологія: підручник

  Опис »

  0.00 грн.

 • Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України

  Опис »

  400.00 грн.

 • Незручний прокурор

  Опис »

  100.00 грн.

 • Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення. Навчальний посібник.

  Опис »

  200.00 грн.

 • Дзера О. В. Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики

  Опис »

  280.00 грн.

 • Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): навч. посіб.

  Опис »

  0.00 грн.

 • Людина: медицина, фармацевтика, біоетика : наукова монографія

  Опис »

  0.00 грн.

Акція

 • Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів

  Опис »

  20.00 грн.

 • Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі 4/2011

  Опис »

  36.00 грн.

 • Адвокатура в Україні: наук.-практ. коментар Закону "Про адвокатуру"

  Опис »

  20.00 грн.

 • Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

  Опис »

  30.00 грн.

 • Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень

  Опис »

  27.00 грн.

 • Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі 3/2011

  Опис »

  36.00 грн.

 • Публічна служба в Україні : прийняття громадян на публіч. службу, її проходження, звільнення з публіч. служби : законодавство, судова практика

  Опис »

  20.00 грн.

 • Конкурентне право

  Опис »

  20.00 грн.

 • Хрестоматія з правознавства

  Опис »

  20.00 грн.

 • Наркозлочинність: кримінологічна характеристика

  Опис »

  20.00 грн.